Lễ Tắm Phật

0
130

 

Tm Pht là nghi l thiêng liêng không th thiếu trong các dp mng Đi l Pht đn, ngoài mc đích k nim Pht đn sanh còn mang ý nghĩa sâu sc v s ty tr phin não, hướng đến thanh tnh ba nghip thân khu ý ca con người. Hòa trong không khí đó, sáng nay, ngày15/05/2016, chùa Diu Pháp đã long trng c hành nghi l tm Pht, dưới s chng minh ca chư tôn đc Tăng cùng s tham gia ca rt đông bà con Pht t. Nhng câu kinh, bài k mng Pht đn, tán thán công đc ca Ngài; nhng cánh hoa thơm cúng dường, nhng dòng nước mát thanh khiết rưới lên tôn tượng đn sanh ca Đc Bn Sư, tt c to nên mt nghi l trang nghiêm, thanh tnh hơn bao gi hết… 

Sau đây là nhng hình nh ca bui l tm Pht: