Lễ tác pháp an cư

0
137
Ngày 16/04 ÂL tại Chùa Diệu Pháp long trọng tổ chức lễ tác pháp an cư kiết hạ PL.2558 – DL.2014 cho chư Tăng tại Chùa Diệu Pháp, đến chứng minh có Trụ Trì Thích Nguyên Pháp, buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm
Theo đó, Thầy Trụ Trì mong muốn chư Tăng trong 3 tháng an cư phải nỗ lực tu tập, đoạn trừ nghiệp chướng, trưởng dưỡng đạo tâm. Đó là mục đích để thúc liễm thân tâm – trau dồi giới đức. Ở trú xứ nào có các Tỳ-kheo bố-tát, an cư và tự tứ đúng pháp, đúng luật, đúng thời, thì ở trú xứ đó có Tăng bảo thường trú, nhằm khẳng định sự có mặt của chính pháp một cách hiện thực, làm ngọn đuốc soi đường cho thế gian trong đêm dài tăm tối. 

Nên, pháp an cư của Tăng không phải mang một ý nghĩa hình thức, mà đó là một pháp hành, chuyển tải một nội dung thanh tịnh và trong sáng, đầy đủ các chất liệu của Giới, Định và Tuệ mà phận sự của các Tỳ- kheo phải miên mật hành trì, để kế thừa dòng mạch tâm linh cao cả của chính pháp, khiến cho dòng chảy ấy không bao giờ bị đứt đoạn giữa thế gian này.

Sau đây là một số hình ảnh: