Lễ Sái Tịnh

0
151
Tối ngày 25/5/2015,  lễ sái tịnh đàn tràng, khai kinh bach Phật được tổ chức long trọng tại chánh điện đang xây dựng của chùa Diệu Pháp. Đây là nghi thức quan trọng trong dịp đón mừng đại lễ Phật Đản.

Dưới sự chứng minh của ĐĐ. Thích Nguyên Minh cùng chư Tôn thiền đức Tăng chùa Diệu Pháp, buổi lễ được diễn ra long trọng và trang nghiêm với rất nhiều Phật tử về tham dự và đây cũng là dịp mọi người con Phật tưởng nhớ người đã khai sáng ra đạo Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni .


Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi lễ: