Lễ Quy y và phóng sanh rằm tháng Bảy tại chùa Diệu Pháp

0
92
                        Sáng nay, ngày rằm tháng 7, nhằm giúp các thiện nam tín nữ gieo căn lành với Phật pháp, chùa Diệu Pháp đã tổ chức lễ Quy y truyền Tam quy Ngũ giới. Đã có khoảng gần 100 người với đủ mọi độ tuổi từ em bé cho đến các cụ già đều phát thiện tâm mà quy y Tam bảo. Buổi lễ được sự chứng minh và truyền giới của đại đức Thích Nguyên Pháp – trụ trì chùa Diệu Pháp. Qua buổi lễ, các thiện nam tín nữ đã chính thức trở thành đệ tử tại gia của đức Phật, đã được thọ Tam quy và truyền Ngũ giới. Các Phật tử đã phát thệ nguyện trọn đời giữ đạo, giữ giới và làm các việc lành trước chư Phật và chư Tăng.

                      Cũng trong sáng nay, tại lễ đài Vu Lan chùa Diệu Pháp, nhà chùa đã cử hành lễ phóng sanh với sự tham gia của chư Tăng, đạo tràng phóng sanh chùa Diệu Pháp và quý Phật tử thập phương. Trong thời gian qua, đã có rất nhiều sự Phật tử phát thiện tâm để làm phóng sanh các loài hữu tình, làm việc thiện như lời đức Phật đã dạy. Buổi lễ được chủ trì bởi Đại đức Thích Nguyên Quang cùng quý thầy trong ban nghi lễ chùa Diệu Pháp.


Các hàng Phật tử thọ lãnh giới pháp

Thọ nhận Phái quy yNhững hình ảnh đầy xúc động khi một bạn thanh niên trẻ khuyết tật hay cụ già đã thất thập cũng phát thiện tâm quy y

Thầy Nguyên Quang chủ trì lễ phóng sanh