Lễ Quy Y Tam Bảo & Lễ Phóng Sanh

0
140

Sáng ngày 15 tháng 07 ÂL,  tại chùa Diệu Pháp đã tổ chức quy y tam bảo cho khoảng hơn 150 phật tử của nhà chùa.

Đáp ứng nguyện vọng thỉnh cầu của các phật tử muốn được quy y Tam Bảo, học hỏi giáo pháp Như Lai, cố gắng nỗ lực trở thành con người chân – thiện – mỹ, xây dựng cuộc sống tốt đẹp, Đại đức Thích Nguyên Pháp – trụ trì chùa Diệu Pháp đã đăng đàn truyền thụ Tam quy Ngũ giới cho các phật tử.

Sau đó, đối trước Phật đài, Đại đức Thích Nguyên Pháp cùng chư tôn đức Tăng đã làm lễ niêm hương bạch Phật và làm lễ truyền thụ Tam Quy Ngũ Giới cho các phật tử.
Toàn thể phật tử có mặt nơi lễ đài đều thành kính lắng nghe lời giảng giải của trụ trì về Năm Giới: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đồng thời nhất tâm nguyện thọ trì những lời Phật dạy, thực hiện giữ gìn 5 điều giới và 3 phép quy.


Sau đây là một số hình ảnh :
Ta thương chim trời tung bay ngàn hướng.
Ta thương đàn cá bơi lội giữa dòng.
Thương cho chúng sinh nặng nề nghiệp chướng.
Luân hồi sinh tử nghìn kiếp long đong.
Trần gian gặp nhau thành duyên nhiều kiếp.
Xin tỏ chút lòng quý mến thương yêu.
Biết đâu sau này tái sinh chuyển kiếp 
Giúp nhau hoàn thành nguyện ước cao siêu.

Trong buổi chiều cùng ngày, tại chùa Diệu Pháp đã cử hành lễ phóng sanh cầu an cầu siêu cho phụ mẫu hiện tiền hay quá vãng với sự tham gia của chư Tăng, đạo tràng phóng sanh chùa Diệu Pháp và quý Phật tử thập phương. Trong thời gian qua, đã có rất nhiều sự Phật tử phát thiện tâm để làm phóng sanh các loài hữu tình, làm việc thiện như lời đức Phật đã dạy. Buổi lễ được chủ trì bởi Đại đức Thích Quảng Tân  cùng quý thầy trong ban nghi lễ chùa Diệu Pháp.
 
Sau đây là một số hình ảnh :