Lễ Quy Y Rằm Tháng Tư

0
139

Sáng ngày 20/05/2016,chùa Diu Pháp đã t chc l quy y Tam bo cho hơn 100 thin nam tín n gn xa nhân dp Pht đn – PL 2560. Trong bui l, các Pht t đã phát nguyn trn đi gi đo làm lành, nương ta và làm theo nhng giáo lý ca Đc Pht.

 

Sau đây là nhng hình nh ca bui l quy y tam bo: