Lễ phóng sanh mừng Phật đản tại chùa Diệu Pháp

0
100
                              Sáng nay, 15 tháng 4, tại lễ đài Phật đản chùa Diệu Pháp, nhà chùa đã cử hành lễ phóng sanh với sự tham gia của chư Tăng, đạo tràng phóng sanh chùa Diệu Pháp và quý Phật tử thập phương. Từ khi nhà chùa lên chương trình tổ chức lễ phóng sanh này, đã có rất nhiều sự Phật tử phát thiện tâm để làm phóng sanh các loài hữu tình, làm việc thiện như lời đức Phật đã dạy. Buổi lễ được chủ trì bởi Đại đức Thích Nguyên Quang cùng quý thầy trong ban nghi lễ chùa Diệu Pháp. Đây là một hoạt động hết sức thiết thực và tạo nhiều phước lành cho Phật tử nên nhà chùa sẽ cố gắng tổ chức thường xuyên hơn để quý Phật tử có thể có dịp mà làm việc thiện. Nhằm để cho buổi lễ được diễn ra tốt đẹp, nhà chùa đã thuê một nhóm bảo vệ để ngăn chặn các thuyền bè chích cá, và cũng để quý Phật tử yên tâm mà tham gia buổi lễ.

                              Sau đây là hình ảnh của buổi lễ phóng sanh sáng nay:Đại đức Thích Nguyên Quang chủ trì buổi lễ phóng sanh

Đội ngũ bảo vệ của chùa để dẹp các thuyền bè chích cá

Hương Giang