Lễ Khai kinh Dược Sư

0
112
                          Tối mùng 2 tết Quý Tỵ, chùa Diệu Pháp đã cử hành khóa lễ khai kinh Dược Sư cầu an đầu năm. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính. Mọi người đã cùng nhau hướng về đại đàn Dược Sư thành tâm đảnh lễ chư Phật và đọc tụng kinh Dược Sư. Theo giáo lý nhà Phật, đức Phật Dược Sư là vị Phật phù hộ cho chúng sanh được tai qua nạn khỏi và đặng nhiều may mắn và thần chú của Ngài có khả năng tiêu trừ các chướng nghiệp. Vì thế mà đã có rất đông Phật tử đổ về chùa để tham gia buổi lễ để mong cầu một năm mới bình an.