Lễ Khai kinh Dược Sư và Thượng đăng

0
116

Tối mùng 2 tết Giáp Ngọ, chùa Diệu Pháp đã cử hành khóa lễ khai kinh Dược Sư và lễ thượng đăng cầu an, cầu duyên đầu năm. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính. Mọi người đã cùng nhau hướng về đại đàn Dược Sư thành tâm đảnh lễ chư Phật và đọc tụng kinh Dược Sư. 

Theo giáo lý nhà Phật, đức Phật Dược Sư là vị Phật phù hộ cho chúng sanh được tai qua nạn khỏi và đặng nhiều may mắn và thần chú của Ngài có khả năng tiêu trừ các chướng nghiệp. Vì thế mà đã có rất đông Phật tử về chùa để tham gia buổi lễ để mong cầu một năm mới bình an. 

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ :