Lễ kết đàn Dược Sư xuân Nhâm Thìn

0
107
                       Tối 14 tháng Giêng vừa qua, hơn 1000 Phật tử đã về chùa Diệu Pháp để tham dự lễ trì tụng Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn và niệm hồng danh đức Phật Dược Sư để nguyện cầu cho an lạc, hạnh phúc được tưới tẩm khắp nơi nơi.

                    Mở đầu cho buổi lễ, thầy Nhuận Quang đã thuyết giảng cho các Phật tử về các hạnh nguyện cao cả của đức Phật Dược Sư, và nhấn mạnh những điều mà người Phật tử phải cố gắng tu trì để cuộc sống được an nhiên, hạnh phúc. Sau ba hồi chuông trống Bát Nhã rền vang, ban Kinh Sư được cung thỉnh từ chánh điện chùa ra đàn Dược Sư để tiến hành buổi lễ. Trong không khí trang nghiêm và uy nghi đó, tất cả mọi người đều chắp tay, cuối đầu để cung thỉnh quý thầy và lòng thì hướng về mười phương chư Phật.

                     Sau những hồi chuông mõ đầu tiên vang lên, tất cả đạo tràng đồng thanh trì tụng chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn. Đồng thời cũng trì niệm hồng danh đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Tiếng trì chú, tiếng niệm Phật vang lên hùng hồn và trang nghiêm như xua đi những u ám của cuộc sống, những quấy phá của tạp niệm, của tà ma ngoại đạo. Có mặt ở đó mới cảm nhận hết được bầu không khí hùng thiêng như đang được mười phương chư Phật chứng giám. Sau khi trì chú, thầy Sám Chủ đã làm lễ sái tịnh cho hơn 1000 chai nước tinh khiết – lộc may mắn đầu năm cũng như làm lễ sái tịnh cho cả đạo tràng. Kết thúc buổi lễ, quý thầy đã tận tay phát cho các Phật tử mỗi người 1 chai nước như phát lộc đầu năm để nguyện cầu cho chư Phật tử tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ.