Lễ Húy Kỵ

0
144

Ngày 01/06/ Bính Thân (04/07/2016) tại chùa Diệu Pháp 188 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, Đại Đức Thích Nguyên Pháp cùng phật tử tổ chức Lễ Húy kỵ lần thứ 14 cố Hòa thượng Thích Tâm Khai, khai sơn chùa Diệu Pháp.

   Tham dự lễ Húy kỵ có Chư tôn đức tỉnh Lâm Đồng và Chư tôn đức Tăng, Ni trong và ngoài thành phố tham dự buổi lễ.

   Buổi lễ được diễn ra trang nghiêm, thay mặt môn đồ pháp quyến đai đức Thích Nguyên Pháp tác bạch và trình bài tóm tắt về hành trạng hình thành ngôi Tam Bảo và tóm lược tiểu sử Hòa thượng thượng Tâm hạ Khai. 

   Đai đức Thích Nguyên Pháp cũng đã sách tấn môn đồ thực hiện theo sự hoài niệm cố Hòa thượng trung hưng Tam bảo, phát huy truyền thống đào tạo nhân tài phục vụ Giáo hội, hoằng pháp lợi sinh. 

môn đồ hiếu quyến đảnh lễ trước long vị