Lễ giỗ đầu của ông Lê Hiếu Đằng

0
99
                        Vào ngày 13/12/2014, gia đình đã tổ chức lễ giỗ đầu của ông Lê Hiếu Đằng tại chùa Diệu Pháp. Các bạn bè, thân quyến đã đến tham dự và thắp nén tâm hương. Tất cả mọi người nhất tâm cầu nguyện cho hương linh Luật gia Lê Hiếu Đằng được vãng sanh Cực Lạc.

                        Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ: