Lễ Cúng dường pháp y

0
112

                 Sáng qua, ngày 09/08/2014 ( tức 14/07 ÂL), phật tử chùa Diệu Pháp đã thành kính tổ chức lễ cúng dường dâng y nhân dịp chư đại đức Tăng kết thúc khóa an cư kiết hạ. Đây là một truyền thống lâu đời của nhà Phật với mong muốn nhờ vào phước đức cúng dường chư Tăng mà hàng Phật tử được trượng thừa công đức. Đại đức Thích Nguyên Pháp – trụ trì chùa Diệu Pháp cùng toàn thể chư tăng chùa Diệu Pháp đã tham dự và chứng minh cho buổi lễ. Nhân dịp này, các hàng Phật tử để thành tâm cúng dường Tịnh tài Tịnh vật trước cho mười phương chư Phật, sau là kính dâng cho chư đại đức Tăng. Quý thầy cũng đã cảm niệm công đức cúng dường cũng như hồi hướng, nguyện cầu Hồng ân Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho hiện tiền Phật tử cùng gia quyến thân tâm thường lạc, tu hành tinh tấn cũng như cửu huyền thất tổ vãng sanh về Cực Lạc quốc.

                

                Sau đây là hình ảnh của buổi lễ Dâng y :