Lễ Cúng Dường Pháp Y

0
145

Sáng ngày 14/07 ÂL, chùa Diệu Pháp đã trangnghiêm tổ chức Lễ Vu lan dâng pháp y cúng dường mừng khánh tuế hạ lạp của chưtôn đức Tăng, trong ngày Tự tứ, ngày chư Phật hoan hỷ.

Quang lâm chứng minhbuổi lễ có ĐĐ Thích Nguyên Pháp trụ trì chùa Diệu Pháp, cùng chư tôn đức Tăngchùa Diệu Pháp.

Tại buổi lễ, trong khôngkhí thiêng liêng và lắng động khi mùa Vu Lan trở về, Phật tử chùa Diệu Pháp đãcử hành nghi thức cài bông hồng lên chư tôn đức Tăng, chứng minh và đạo trànghiện diện.

Tiếp đó ĐĐ Thích NguyênPháp đã thay mặt chư tôn đức chứng minh ban lời đạo từ tán thán công đức đạotràng Phật tử chùa Diệu Pháp. Đáp lại tấm thân tình của chư tôn đức chứng minh,và ngõ hầu tạo công đức thù thắng trong ngày tự tứ để hồi hướng cho cha mẹ hiệntiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng và cửu huyền thất tổ đồng thoát cảnhu đồ, vãnh sanh tịnh độ, cùng pháp giới chúng sanh đều hàm triêm lợi lạc; toànthể đạo tràng Phật tử đã thành kính dâng Pháp y và vật phẩm cúng dường lên chưtôn đức.