Lễ Cúng Dường Pháp Y

0
152
Sáng ngày 14/07 ÂL, chùa Diệu Pháp đã trang nghiêm tổ chức Lễ Vu lan dâng pháp y cúng dường mừng khánh tuế hạ lạp của chư tôn đức Tăng, trong ngày Tự tứ, ngày chư Phật hoan hỷ.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có ĐĐ Thích Nguyên Pháp trụ trì chùa Diệu Pháp, cùng chư tôn đức Tăng chùa Diệu Pháp.

Tại buổi lễ, trong không khí thiêng liêng và lắng động khi mùa Vu Lan trở về, Phật tử chùa Diệu Pháp đã cử hành nghi thức cài bông hồng lên chư tôn đức Tăng, chứng minh và đạo tràng hiện diện.

Tiếp đó ĐĐ Thích Nguyên Pháp đã thay mặt chư tôn đức chứng minh ban lời đạo từ tán thán công đức đạo tràng Phật tử chùa Diệu Pháp. Đáp lại tấm thân tình của chư tôn đức chứng minh, và ngõ hầu tạo công đức thù thắng trong ngày tự tứ để hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng và cửu huyền thất tổ đồng thoát cảnh u đồ, vãnh sanh tịnh độ, cùng pháp giới chúng sanh đều hàm triêm lợi lạc; toàn thể đạo tràng Phật tử đã thành kính dâng Pháp y và vật phẩm cúng dường lên chư tôn đức.


 Xin giới thiệu hình ảnh buổi lễ: