Lễ chung thất Luật gia Lê Hiếu Đằng

0
131

Vào lúc 10 giờ ngày 11/3/2014 tại Chùa Diệu Pháp đã diễn ra Lễ chung thất Luật gia Lê Hiếu Đằng.
Một số nhân sĩ trí thức và các bằng hữu của ông đã về tham dự.


Xin gửi đến quý vị một số hình ảnh: