Lễ An vị Phật tại Chánh điện mới

0
139
Sáng ngày mồng 8 tháng Chạp (17/01/2016). Toàn thể chư tôn đức Tăng và Phật tử huân tập đông đủ về chánh điện mới của chùa Diệu Pháp trang nghiêm tổ chức Lễ an vị tôn tượng Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni, an vị tôn tượng tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, an vị tôn tượng Hộ Pháp, an vị tôn tượng Tiêu Diện, an vị di ảnh Hòa thượng Thích Tâm Khai. Buổi lễ được tổ chức thấm tình đạo vị dưới sự quang lâm và chứng minh của Đại đức Thích Nguyên Pháp – trụ trì chùa Diệu Pháp.

Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ :
Cung thỉnh quý Thầy
Có rất đông Phật tử tham dự buổi lễ
Sái tịnh
Thầy trụ trì bế mạc buổi lễ
Bàn thờ cố Hòa Thượng Thích Tâm Khai
Phật tử chụp hình lưu niệm