Lễ tắm Phật chùa Diệu Pháp

0
260

Sáng ngày 09/05 hoà chung trong không khí hân hoan mừng ngày Đản Sanh của những người con Phật, chùa Diệu Pháp tổ chức lễ tắm Phật. Tham dự buổi lễ có chư tăng của bổn tự cùng quí Phật tử xa gần, cùng các bạn sinh viên trong các trường đại học. Sau khoá lễ là buổi cơm chay thân mật của chư Tăng và các Phật tử. Vào lúc 19g tối này sẽ diễn ra lễ Hoa Đăng cầu nguyện hoà bình. Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ tắm Phật

thichtinhtritk@yahoo.com.vn


thichtinhtritk@yahoo.com.vn

thichtinhtritk@yahoo.com.vn

thichtinhtritk@yahoo.com.vn

thichtinhtritk@yahoo.com.vn

Pthichtinhtritk@yahoo.com.vn

thichtinhtritk@yahoo.com.vn

thichtinhtritk@yahoo.com.vn

thichtinhtritk@yahoo.com.vn

thichtinhtritk@yahoo.com.vn

thichtinhtritk@yahoo.com.vn