Lãnh đạo Phật giáo tạo diễn đàn toàn cầu

0
109

Lãnh đạo của các tông phái Phật giáo khác nhau quytụ tại “Hội nghị Phật giáo Toàn cầu” bắt đầu hôm chủ nhật, đã có một cuộc họpđặc biệt của các Đại Trưỡng lão để thảo luận về các giải pháp Phật giáo cho cácvấn đề toàn cầu.

“Hệ thống giáo dục hiện đại đang lan rộng tham(loha (greed))chấp/si (moha (attchment)). Chúng ta cần một nền giáo dục thay thế mà sẽgiúp thoát khỏi đau khổ hiện đại (dukkha(misery))”, một Trưỡng lão giải thích mục đích của một cương lĩnh như vậy.

Trong cuộc họp cao cấp, các Trưởng lão nêu lênvấn đề chạy đua vũ trang và kêu gọi các nhà truyền giáo Phật giáo “đươngđầu với chính phủ để chi tiêu ngày càng ít hơn cho vũ khí”.

Tuy nhiên, một cương lĩnh toàn cầu của các nhàlãnh đạo Phật giáo dường như không thoát được (not seem to be free from) các vấn đề của riêng mình. Một số Trưởng lão nêu lên vấn đề phân phái trongPhật giáo và cảnh báo rằng cương lĩnh được đề nghị không nên can thiệp vào các vấnđề tu hành. Tất cả các tông phái cần phải có sự tự do để cónhững cách riêng của mình ngay cả các thực hành tôn giáo, Trưởng lão cho biết.

Các quan sát viên được thông báo nói rằng cương lĩnhnày có những ngụ ý chính trị (political overtones).Cộng đồng Phật giáo ở nhiều quốc gia khác nhau đangphải đối mặt với những vấn đề mà cần phải có một cương lĩnh thống nhất.

Lãnh đạo Phật giáo Nepal, Angdava Sherpa, phàn nàn mọi người khôngđánh giá cao Phật giáo truyền thống của họ. Nepal là quốc gia có ảnh hưởng đạo Hindu.

V&B dịch (Deccan Herald)