Xem thêm

Kinh Trường Thọ Diệt Tội - Bảo Vệ Trẻ Thơ

Phap Ngo Thich
Chú Trường Thọ Diệt Tội Phật đã từng nói về Chú Trường Thọ Diệt Tội, một thần chú có giá trị và ý nghĩa lớn. Chú Trường Thọ Diệt Tội có những hiệu lực đặc...

Chú Trường Thọ Diệt Tội Chú Trường Thọ Diệt Tội

Phật đã từng nói về Chú Trường Thọ Diệt Tội, một thần chú có giá trị và ý nghĩa lớn. Chú Trường Thọ Diệt Tội có những hiệu lực đặc biệt khi được đọc và tụng. Nhờ tấm lòng từ bi và sự chân thành tụng kinh, những cơn bệnh nặng và nghiệp chướng đã từ xưa sẽ được thanh lọc.

Một ngày nọ, Đức Phật đang đứng trước một đám đông và nói về thần chú này. Chú Trường Thọ Diệt Tội có thể được dùng để bảo vệ trẻ thơ khỏi những tội lỗi và chướng ngại. Nếu một người thọ trì và đọc chú này trong bảy ngày một tuần, và thực hiện các nghi lễ và tụng kinh một cách chân thành, những căn bệnh nặng và nghiệp chướng đã từ trước sẽ được thanh lọc.

Một lần nọ, một vua y vương đã đến thăm Đức Phật và nói:

"Vua thưa! Tôi là một bậc thầy thuốc đại tài, nhưng không thể chữa trị những bệnh nặng ở trẻ thơ. Bệnh này có chín loại."

Sau đây là chín loại bệnh nếu làm cha làm mẹ chung chạ trái lúc; trong lúc mới sanh đẻ con, để máu dơ đất và ác quỷ tiện dịp; bé nhỏ trong rún không bỏ trùng độc; chẳng lấy bông mịn chùi sạch máu dơ trong thai; giết hại sanh mạng để làm yến tiệc ăn mừng; mẹ ăn nhiều trái cây tạp chất lạnh trong thời gian mang bầu; cho ăn cá thịt tạp nhạp cho trẻ bị bệnh; mới sanh mẹ con chưa an ngon cho những người không lành nhìn thấy chỗ nơi sanh đẻ; và đêm ẵm trẻ tới lui bị quỷ dữ đánh.

Trẻ sơ sinh có thể tránh bị những căn bệnh này nếu luôn cẩn thận và thực hiện như sau: thọ trì chú Trường Thọ Diệt Tội, tụng kinh và tụng chú một cách chân thành. Những trẻ nhỏ sẽ được bảo vệ và không phải đối mặt với những căn bệnh nguy hiểm.

Trong thời gian này, có một vị vua ma Ba Tuần có ba con gái xinh đẹp. Họ đến gặp cha và nói:

"Chúng con xin thông báo với cha rằng chúng con đã nghe Đức Phật nói về Kinh Trường Thọ Diệt Tội, tụng kinh này để trừ bỏ tội lỗi và bảo vệ trẻ thơ. Từ nay, chúng con sẽ làm tất cả những gì có thể để ủng hộ việc đọc và tụng kinh này. Như vậy, tất cả những bệnh nặng đã từ xưa sẽ được thanh lọc."

Nghe lời ba con gái, vua Ba Tuần cùng với quyến thuộc đã đến thỉnh cầu phước từ Đức Phật và tụng kinh này. Tất cả các vua và quyến thuộc khác đã đến cúng dường và tụng kinh này để bảo vệ trẻ thơ. Mọi người đều tôn kính Đức Phật và tụng kinh này một cách chân thành.

Đức Phật nói với Ba Tuần:

"Ngươi đã từng sống trong cung ma và có tâm sanh giận tức. Dù ngươi đến đây, tôi biết ngươi chỉ giả vờ quy hàng. Trong giáo pháp của tôi, không chấp nhận sự lừa dối của ngươi."

Ba Tuần cảm thấy hổ thẹn và xin lỗi Đức Phật, hứa sẽ tuân thủ pháp luật và tổ chức các nghi lễ để sám hối. Các vua và quyến thuộc cũng đã thể hiện lòng biết ơn và tôn kính Đức Phật bằng cách chấp tay và tuyên bố ủng hộ việc đọc và tụng kinh này.

Đức Phật cũng cảnh báo về những hành vi không tốt và khuyến khích mọi người tuân thủ những nguyên tắc đạo đức. Nếu ai không tuân thủ pháp luật, phỉ báng hoặc làm tổn thương người khác, họ sẽ gặp hậu quả không tốt. Đồng thời, các hậu quả của những hành vi tệ hại cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.

Như vậy, Chú Trường Thọ Diệt Tội có tác dụng phòng ngừa và giúp trị bệnh cho trẻ thơ. Tất cả chúng ta nên trân trọng và thường xuyên tụng kinh này để bảo vệ trẻ thơ và thúc đẩy sự trường thọ trong cuộc sống.

Đức Phật đã chia sẻ với chúng ta những lời dạy vô cùng quý giá. Hãy lắng nghe và tuân thủ những khuyến nghị của Ngài để có một cuộc sống an lành và hạnh phúc.

Tuệ Tâm 2020

1