Kính tiếc trưởng lão HT. Thích Minh Châu tân Viên tịch

0
118


Hoà Thượng Thích Minh Châu sinh năm 1920 tại Quảng Nam. Thầy xuất gia năm 1946, bổn sư truyền giới là thượng tọa Thích Tịnh Khiết tại chùa Tường Vân, Huế. Từ năm 1952 đến năm 1961, thầy xuất dương du học, đạt được bằng Tiến sĩ Phật Học tại Đại học Bihar – Ấn Độ với đề tài luận án “So sánh Hán bản Trung A – Hàm với Pali bản Trung Bộ Kinh”. (The Chinese Madhyma Agma and the Pàli Majjhima Nikầy a comparative Study)

Từ năm 1964 đến năm 1975, sau 14 năm du học ở nước ngoài, thầy Thích Minh Châu trở về Việt Nam và giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đại Học Vạn Hạnh, chuyên lo sự nghiệp giáo dục Văn Hóa Phật Giáo.

Sau ngày Miền Nam giải phóng, thầy thành lập Viện Phật Học Vạn Hạnh. Năm 1979, Hòa Thượng tham gia vận động thống nhất và thành lập GHPGVN. Năm 1981, thầy làm hiệu trưởng Trường CCPHVN, cơ sở I tại Hà Nội. Năm 1984, Hòa thượng mở Trường CCPHVN, cơ sở II tại TP.HCM. Năm 1989, Hòa Thượng thành lập và làm Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phật Học VN và Hội Đồng Phiên dịch Đại Tạng Kinh VN.

Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu tính đến nay đã có trên 30 tác phẩm do Hòa thượng dịch và biên soạn từ kinh tạng Pàli: kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi Bộ, kinh Trường Bộ, kinh Tiểu Bộ, Kinh Tương Ưng Bộ: Kinh Phật Thuyết Như Vậy, kinh Pháp Cú, Kinh Lão Tăng Kệ, kinh Lão Ni kệ, kinh Phật Tự Thuyết, Bổn Sanh ( 2 tập). Thầy Minh Châu còn dịch kinh từ Abhidhamma: Thắng Pháp Tập yếu Luận (Abhidhamma Atthasangaha). Hòa Thượng còn sáng tác các tác phẩm Văn hóa phật giáo như tác phẩm Phật Pháp, đường về xứ Phật, những ngày và những lời dạy cuối cùng của Đức Phật, Đại thừa và Tiểu thừa, sách dạy Pàli (3 tập), Hành Thiền, Chữ hiếu trong đạo Phật, Hãy tự mình thắp đuốc mà đi, Chánh pháp và hạnh phúc và Lịch sử đức Phật Thích Ca.

Đứng trên quan điểm giáo dục, quan hệ thầy trò Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu là người có nhiều cựu sinh viên nhất. Số lượng sinh viên của các khoa Khoa học xã hội, khoa học nhân văn, khoa giáo dục, thương mại, báo chí, anh văn, hán văn, Phật khoa, khoa học ứng dụng đã lên đến hàng chục ngàn cựu sinh viên Vạn Hạnh. Với quan điểm Phật tử thì thầy có số lượng đệ tử lên trên vài chục ngàn.

Đại lão hòa thượng Thích Minh Châu là bậc thầy của cựu sinh viên Vạn Hạnh, bậc thiện tri thức Vạn Hạnh.

(nguồn: phattuvietnam)