Xem thêm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm: Sự Nghiệp Quý Giá Của Chúng Ta

Phap Ngo Thich
Trong giáo lý Phật giáo, không có kinh nào quan trọng và cao quý hơn Kinh Lăng Nghiêm. Nếu Kinh Thủ Lăng Nghiêm vẫn tồn tại trong thế gian này, điều đó có nghĩa rằng...

Trong giáo lý Phật giáo, không có kinh nào quan trọng và cao quý hơn Kinh Lăng Nghiêm. Nếu Kinh Thủ Lăng Nghiêm vẫn tồn tại trong thế gian này, điều đó có nghĩa rằng Pháp giáo vẫn còn. Nếu Kinh Thủ Lăng Nghiêm biến mất, có nghĩa rằng Chánh Pháp đã kết thúc. Có duyên gặp phận với Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một vận mệnh tuyệt vời đối với các Phật tử, tu sĩ và tăng ni. Hiểu được ý nghĩa của Kinh Thủ Lăng Nghiêm là đã đạt được một trong những duyên cơ phi thường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bài Kinh được coi là "vua" của các Trì Chú trong chủ đề Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải.

Sự Tích Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Sự Tích Kinh Thủ Lăng Nghiêm Sự Tích Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Là Gì?

Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một bộ kinh thuộc hệ tư tưởng thừa liễu nghĩa và tâm ẩn bí mật đại tổng trì môn của chư Phật Như Lai. Kinh này bao gồm toàn bộ hệ thống giáo lý nhân quả, huyễn, mê ngộ, chơn vọng, thánh phàm của tất cả đại tạng. Kinh Thủ Lăng Nghiêm soi rọi và giúp chúng sinh nhận ra sự khác biệt giữa thiện và ác trong quá trình tu đạo và tình trạng điên đảo của luân hồi. Nó cũng giúp chúng ta hiểu rõ nguồn gốc của tâm, bao gồm cả vạn pháp toàn diện. Nghiên cứu Kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ giúp mọi người hiểu rõ vị trí của mình đối với quả vị Bồ Đề Niết Bàn vô thượng.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm không chỉ xác định rằng nếu chúng ta vướng mắc trong những phiền não thế gian, chúng ta sẽ luôn trải qua tình trạng điên đảo và đau khổ. Chúng ta cần loại bỏ mọi phiền não thế gian để có thể đạt được niềm vui của Niết Bàn.

Tác Dụng Của Kinh Thủ

Kinh Thủ Lăng Nghiêm có thể giúp chúng ta trị liệu và đồng viên tâm tình, khiến tâm tình trở nên tinh khiết và an lành. Tất cả loài sống, bất kỳ có ý thức hay không, đều có thể đạt được quả phật. Kinh Thủ Lăng Nghiêm hướng đến "Chơn Tâm Thường Trú" và "Thể Tánh Tịnh Minh", và công dụng của nó là giải thoát khỏi những phiền não trần lao để trở về với tâm giác diệu minh của chính mình. Mục đích tối thượng của Kinh là giúp chúng ta giải thoát và giác ngộ, đưa phàm nhân đến trạng thái giác ngộ tối thượng. Mọi Như Lai trong mười phương đều đạt được Bồ Đề Niết Bàn nhờ thành tựu đại định Thủ Lăng Nghiêm.

Lăng Nghiêm Đại Định là định tinh thần mạnh mẽ nhất và vững chắc nhất để kích hoạt trí tuệ vô hạn. Với định này, tâm luôn yên bình, hiền hòa, không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài và sống với một tâm hồn thanh sạch, tận hưởng sự bình an và thảnh thơi.

Duyên Khởi Lăng Nghiêm

Duyên Khởi Lăng Nghiêm Duyên Khởi Lăng Nghiêm

Duyên khởi tức là lý do mà Đức Phật thuyết pháp. Kinh Lăng Nghiêm kết hợp Thiền tông và Mật tông. Do mang tính chất Thiền và Mật thừa, kinh này được đặt trong phần Mật điển, chứ không nằm trong phần Giáo.

Từ đầu kinh cho đến quyển sáu, nói về đặc điểm của Thiền tông. Quyển bảy nói về các chú của Mật tông. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một sự kết hợp giữa Thiền và Mật tông. Mặc dù có hai phần liên quan đến Mật tông, nhưng lý do ban đầu mà kinh được thuyết giảng lại mang sắc thái của Mật tông.

Các thiền sư rất coi trọng Kinh Lăng Nghiêm. Ví dụ, Thiền sư Huyền Sa Bị nhập thất quên thời gian, mỗi ngày ông đều đọc Kinh Lăng Nghiêm và từ đó ông nhanh chóng hiểu được bản chất của mình và tu tập theo kinh điển. Đối với ngài, Kinh Lăng Nghiêm có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Khi chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm, chúng ta cảm nhận được sự đặc biệt và giá trị của nó. Văn chương trong kinh rất tuyệt vời, trình bày súc tích và chỉ thẳng vào chân lý của tu hành. Vì vậy, những câu hỏi nhỏ nhặt không quan trọng. Khi chúng ta học Phật, chúng ta học được chân lý. Chúng ta không nên nghi ngờ kinh điển vì những lý do không quan trọng xung quanh chúng ta.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải Đề Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải Đề

Kinh Thủ Lăng Nghiêm được đặt tên đầy đủ là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh.

Đại Phật Đảnh là dụ, Thủ Lăng Nghiêm là pháp, biểu thị sự vững chắc và định hướng cao nhất. Định này không có hình tượng, không có giới hạn và không thể thấy Chánh thừa và Nhị thừa. Do đó, nó được ví như sự vô kiến đảnh tướng, chỉ có Phật mới có thể nhìn thấy.

Thủ Lăng Nghiêm là dịch từ tiếng Phạn Suramgama, một đại định mang ý nghĩa "cứu cánh kiên cố". Định nhập xuất động tịnh chưa gọi là kiên cố. Chỉ có định tự tánh không nhập xuất không tịnh động mới là định vững chắc. Đức Phật Đại Phật là chánh định Lăng Nghiêm, là định của tự tánh mà chỉ những người có thể nhận thức và đạt được giác ngộ mới thấy được.

Ý Nghĩa Các Định

Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa. Định Thủ Lăng Nghiêm là bí mật thầm kín của chư Phật Như Lai gọi là Mật Nhân. Chư Phật nhận thức được bí mật này và từ đó tu tập để đạt được quả liễu nghĩa, vì vậy được gọi là Tu Chứng Liễu Nghĩa.

Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, khi các Bồ Tát đạt được giác ngộ và nhập Lăng Nghiêm định, tất cả đức hạnh của họ được thể hiện đầy đủ. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là căn nguyên của muôn loại hạnh của các Bồ Tát. Cả Phật và Bồ Tát đều đạt được giác ngộ nhờ vào bí mật này, và sau đó sử dụng nó để tu thành Bồ Tát và Phật. Đây chính là con đường tu hành căn bản của chúng ta.

Đại Thừa Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh tức là kinh nói về định Lăng Nghiêm, định này chỉ được nhìn thấy bởi những người đã đạt được giác ngộ, nó là hình ảnh đích thực của Phật, là bí mật của tu hành chư Như Lai, và là gốc muôn hạnh của chư Bồ Tát.

Lời Phật Dạy Về Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: "Cuồng tâm đốn yết, yết tức bồ đề" - nghĩa là "Khi tâm cuồng chợt dừng lại, đó chính là giác ngộ." Tâm cuồng được giải thích là tâm ích kỷ giả tạo, tâm khao khát địa vị xã hội, tâm đầy ước vọng và vô ích, tâm coi thường người khác. Khi tâm cuồng này dừng lại hoàn toàn, giai đoạn này được gọi là Bồ Đề, đó là sự giác ngộ và khai ngộ. Mục tiêu là trở thành Phật. Nếu bạn có thể kiềm chế tâm cuồng của mình, điều đó chứng tỏ bạn đã tu tập tốt...

Kết Luận

Kinh Thủ Lăng Nghiêm đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong tu hành Phật giáo. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng giải, Thần Chú Lăng Nghiêm là nền tảng và nguồn lực thiết yếu cho các hành giả Phật giáo. Chỉ cần chúng ta cố gắng tu thành chúng ngày qua ngày, công đức không nhỏ. Ngoài ra, tu tập Kinh Thủ Lăng Nghiêm còn giúp duy trì chánh pháp lâu dài trên thế giới và giúp chúng sinh đạt được giác ngộ.

1