Kiểm tra giữa kỳ đề tài khoa học

0
115
Vừa qua, ngày 27/06/2013, chùa Diệu Pháp và Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt đã có buổi gặp gỡ và làm việc tại trụ sở chính của trung tâm. Nội dung buổi làm việc nhằm kiểm tra, đánh giá giữa kỳ đề tài khoa học “Thực trạng xây dựng chùa Diệu Pháp trở thành điểm tựa tinh thần cho một bộ phận dân cư” được triển khai từ ngày 21/01/2013.
XEMTHÊM: >>Hợp đồng tài trợ nghiên cứu khoa học
Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí nghiêm túc và cởi mở giữa 2 bên. Đề tài được cấp mã số CS.TK.2013, hoàn thành Cơ sở lý luận và xây dựng xong bảng hỏi, đạt tiến độ trên 50%.
Một số hình ảnh: