Khóa Tu Đạo Tràng Chùa Diệu Pháp 06/05/2018

0
242

Ngày 06/05/2018 tại chùa Diệu Pháp đã tổ chức khóa tu định kỳcho đạo tràng với một số chương trình như: Buổi sáng là khóa lễ trì chú Đại Bi,phóng sanh, thuyết pháp và thành lập Ban nghi lễ chùa Diệu Pháp, buổi chiều làkhóa lễ niệm Phật dưới sự chứng minh của Chư Tăng bổn tự. Buổi lễ diễn ra trongkhông khí trang nghiêm cũng không kém phần vui vẻ và an lạc của quý Phật tử khitham dự tại khóa tu. Kết thúc khóa tu quý Phật tử còn được mời ở lại dùng mónăn nhẹ cùng với chư Tăng tại chùa trước khi ra về.

Sau đây là một số hình ảnh xin gửi đến quý vị: