Khai đàn Địa Tạng – Chẩn tế bạt độ giải oan

0
173
Nhân mùa Vu lan báo hiếu, sáng nay,  30/08/2013 (nhằm 24/07 ÂL), chùa Diệu Pháp đã long trọng cử hành buổi lễ Niêm đàn – Sái tịnh trong chương trình Pháp đàn Địa Tạng – Chẩn tế bạt độ giải oan.

Đây là một đại lễ kỳ siêu rất quan trọng, nhằm giúp cho chư âm linh cô hồn được vãng sanh cõi Tịnh Độ, người còn sống được nhiều an vui hạnh phúc. Đã có khá đông các Phật tử là gia đình, thân bằng quyến thuộc vân tập về chùa từ rất sớm để tham dự. Sau buổi lễ Niêm đàn – Sái tịnh, các Phật tử còn tiếp tục khóa lễ Dâng sớ bạch Phật và tụng kinh Địa Tạng. Hiện đã có hơn 11.000 bài vị được an trí và cầu siêu trong pháp đàn.

Chương trình sẽ còn tiếp tục diễn ra trong 2 ngày 31/08 và 01/09/2013, kinh phí ước tính cho toàn bộ pháp đàn là 200 triệu đồng, nhà chùa rất mong quý vị quan tâm theo dõi, ủng hộ tài chính và tham dự đầy đủ để buổi Đại lễ được thành tựu viên mãn.

Một số hình ảnh diễn ra trong ngày hôm nay:


Cung thỉnh Ban Kinh Sư quang lâm Pháp đàn


Sái tịnh

Dâng sớ bạch Phật
Tụng kinh Địa Tạng