K – L

0
222

SỐ CŨ

SỐ MỚI

HỌ

TÊN

NĂM SINH

NĂM MẤT

GHI CHÚ

331

333

NGUYỄN VĂN

KỀN

 

02/06/2001

 

427

257

NGUYỄN VĂN

KỆT

 

16/2

 

83

291

TRẦN THỊ

KHAI

 

24/04/2000

 

467

515

HỒ ĐĂNG

KHẢI

1933

8/5/CDẦN

0983.361.088 ( Thảo)

392

342

NGUYỄN VĂN

KHANG

 

07/07/1980

CÓ THÂN NHÂN

492

244

NGUYỄN TÚC

KHÁNG

1979

20/7/2006

 

280

175

LÊ THỊ

KHANH

1920

1973

0918.340.154

439

101

NGUYỄN PHÚC

KHIÊM

1965

12/01/2009

 

200

52

LÊ TÂN

KHOA

1978

30/11/2002

 

428

53

LÊ ANH

KHOA

1982

20/11/2008

BỐC MỘ (0903651868)

311

531

NGUYỄN VĂN

KHOA

1942

22/7/2007

THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM

289

370

HUỲNH THỊ

KHÔNG

 

 

 

57

300

HUỲNH VĂN

KIA

 

 

 

266

477

 TÔ THỊ

KÌA

 

 

 

72

445

LÂM THỊ

KIỂM

 

 

 

174

402

NGUYỄN THỊ

KIÊN

1915

26/04/2002

 

430

438

TRẦN THỊ

KIỀU

 

 

 

140

219

CAO VĂN

KỲ

1936

21/3/07

 

88

468

HỒ THẾ

KỶ

1932

14/11/2009

 

454

140

NGÔ THỊ THANH

LAI

1943

27/01/2010

 

211

344

LAM

 

 

 

405

126

DƯƠNG THỊ

LAN

1912

17/5/2008

 

92

76

TRẦN THỊ

LÂN

1924

1988

 

293

172

ĐÀO VĂN

LÂN

1952

26/9/2008

 

106

458

DƯƠNG VĂN

LÂN

 

 

 

357

332

TRẦN VĂN

LẤN

1958

28/11/2005

 

111

233

DƯỚI MÁ

LANG

 

 

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

409

3

BÁC BA LÊ VĂN

LẠT

 

 

 

237

348

NGUYỄN THỊ

LẦU

1930

29/1/2008

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

181

218

ĐÔNG

LỆ

1942

04/02/2009

 

499

255

ĐÀO THỊ

LỆ

 

14/9/2010 (7/8 ÂL)

 

270

481

DƯƠNG THỊ

LÊN

01/01/1916

15/2/2006

 

59

89

NGUYỄN VĂN

LỊCH

23/09/1934

08/01/1958

908662152

406

108

LIÊM

21/11/1943

09/04/2009

 

488

452

MAI THỊ KIM

LIÊNG

1940

25/8/2010

909585159

109

425

TRẦN THỊ

LIỄU

 

2004

 

490

249

BÙI THỊ

LINH

1992

18/9/2010

933129835

294

99

LA THỊ KIM

LOAN

1974

21/9/2003

CÓ THÂN NHÂN

234

382

HUỲNH THỊ KIM

LOAN

1968

22/10/1996

CÓ THÂN NHÂN

315

525

NGUYỄN VĂN

LOAN

1932

25/2/88

THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM

77

265

HUỲNH VĂN

LỢI

1970

11/06/2000

 

23

282

NGUYỄN THỊ

LỢI

 

 

 

324

331

LÊ THỊ

LỢI

1930

30/3/2009

0907.217.460

414

1

LÊ THỊ

LONG

 

 

 

117

77

PHẠM TRẦN BẢO

LONG

1977

08/01/2009

302/4 NTLONG

473

113

NGUYỄN KIM

LONG

1955

5/6 CDẦN

HƯƠNG: 0919.446.601
– LINH  0126741.1370              

210

353

NGUYỄN THỊ

LONG

1920

2000

 

53

539

NGUYỄN ĐĂNG

LỘNG

1891

1945

 

252

347

NGUYỄN THỊ

LÓT

 

 

 

48

303

VÕ THỊ

LỤA

1912

03/04/1997

có thân nhân

240

373

VÕ THỊ

LỤA

1917

11/07/2007

 

74

536

NGUYỄN THỊ

LUẬN

 

1995

 

235

178

HUỲNH THỊ

LUNG

5/4/ÂL

 

 

139

78

TRẦN THỊ

LÙNG

1905

24/11/1980

 

138

422

ÔNG NỘI BÁC SÁU

LƯỚI

 

 

 

345

74

TRẦN THỊ

LƯU

1928

1982

302/4 NTL P12 BÌNH THẠNH

296

443

SỔ ĐÔNG

LƯU

19/8/1918

31/12/1999

 

93

195

VÕ THỊ

1963

15/11/2006