Họp TW Hội TLHXH VN kỳ 2 khóa I

0
116

HÀ NỘI – Ngày 4/8/201, tại Viện TLH, Hội TLHXH VN họp kỳ 2 khóa I. Nội dung buổi họp:

1. Công bố các quyết định nhân sự lãnh đạo và các Ban của Hội, gồm: Ban Thường vụ, Hội đồng khoa học, Ban Kiểm tra, Lãnh đạo văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Hợp tác quốc tế và đào tạo, Ban Nghiên cứu khoa học, Ban Ứng dụng Tâm lý học, Ban Tài chính, Ban Hội viên, Ban Thi đua khen thưởng, Ban Văn thể, Quỹ Phát triển tài năng và Ban Website.

2. Thảo luận và công bố quy chế thành lập các chi hội, các tổ chức pháp nhân trực thuộc.

3. Thành lập Tạp chí khoa học và website của Hội.

4. Tổ chức hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế.

5. Tổ chức hội thảo quốc tế “Tâm lý học và an ninh con người” vào ngày 20/7 đến 30/7/2014 tại Hà Nội với sự tham gia của các nhà Tâm lý học Mỹ, Pháp, Úc, Canada, Nhật… theo các chủ đề sau:

5.1. Tâm lý học và an ninh kinh tế của con người
-Đói nghèo và khía cạnh tâm lý của an ninh con người.
-Việc làm và khía cạnh tâm lý của an ninh con người.

5.2. Thiên tai, biến đổi khí hậu và khía cạnh tâm lý của an ninh con người
-Thiên tai, biến đổi khí hậu và vấn đề đảm bảo cuộc sống, tính mạng con người.
-Thiên tai, biến đổi khí hậu và vấn đề hạnh phúc, phát triển con người.

5.3. Tâm lý học và vấn đề an ninh lương thực, thực phẩm đối với con người
-An toàn thực phẩm và khía cạnh tâm lý của an ninh con người.
-An toàn lương thực và khía cạnh tâm lý của an ninh con người.

5.4. Tâm lý học và vấn đề an ninh môi trường
-Ô nhiễm môi trường và các vấn đề sức khỏe con người.
-Ô nhiễm môi trường và vấn đề đảm bảo cuộc sống con người.
-Ý thức, thái độ và hành vi của người dân, cộng đồng, làng nghề và doanh nghiệp.

5.5. Tâm lý học và an ninh cá nhân
-Bạo lực gia đình và khía cạnh tâm lý của an ninh con người.
-An toàn giao thông và khía cạnh tâm lý của an ninh con người.
-Nạn bắt cóc trẻ em, buôn bán phụ nữ và khía cạnh tâm lý của an ninh con người.
-Vấn đề an toàn khách du lịch và khía cạnh tâm lý của an ninh con người.
-Đảm bảo bí mật cá nhân và khía cạnh tâm lý của an ninh con người.

5.6. Tâm lý học và vấn đề an ninh sức khỏe
-Ma túy, HIV/AIDS và khía cạnh tâm lý của an ninh con người.
-Kỹ năng sống khỏe mạnh và khía cạnh tâm lý của an ninh con người.
-Hệ thống chữa bệnh, chăm sóc y tế và khía cạnh tâm lý của an ninh con người.

 

GS. TS. Vũ Dũng, Chủ tịch Hội TLHXH VN, Viện trưởng Viện TLH, Trưởng khoa TLH Học viện KHXH, Tổng Biên tập Tạp chí TLH

Bà Ma Thị Thu, Vụ Quản lý các tổ chức phi chính phủ – Bộ Nội vụ


Ban Tài chính nhận quyết định

Quỹ Phát triển tài năng nhận quyết định

Ban Điều hành website nhận quyết định

Đ.Đ. Thích Nguyên Pháp là thành viên Ban Tổ chức hội thảo quốc tế “Tâm lý học và an ninh con người”

Tham quan văn phòng Hội


XEM THÊM:

Đại hội thành lập Hội TLHXH VN