Hoàn thiện phù điêu Hào quang đá

0
120

Ngày 27/1/2014 (27 tháng chạp Quý Tỵ), chùa Diệu Pháp đã hoàn thiện phù điêu Hào quang đá mỹ nghệ sau tôn tượng Đức Quán Thế Âm bồ-tát. Thời gian thi công là 3 tháng, tổng chi phí lên đến 465 triệu đồng. Chùa đã chi trả 165 triệu, còn nợ 300 triệu đồng. Kính mong quý phật tử phát tâm ủng hộ.

Công ty TNHH SXTM GREENTECH phát tâm cúng dường toàn bộ hệ thống chiếu sáng (tương đương số tịnh tài gần 100 triệu đồng).

Sau đây là một số hình ảnh.