Hoàn thiện cổng gỗ nhỏ số 1

0
134
Chùa Diệu Pháp đã hoàn thiện cổng gỗ nhỏ số 1, tổng kinh phí lên đến gần 240 triệu đồng. Xin gửi đến quý vị một số hình ảnh.

Hoành phi: MUỐN CÁI TÂM KHÔNG MUỐN

Câu đối (thiền kệ): Chín năm mới có một ngày
               Bức tường năm ấy nay thành bản lai