Xem thêm

Hình ảnh cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm Bồ tát

Phap Ngo Thich
Quan Thế Âm Bồ tát là một trong những danh hiệu quan trọng của Bồ tát Quan Thế Âm. Thông qua những danh hiệu này, chúng ta có thể cảm nhận được lòng từ bi,...

Quan Thế Âm Bồ tát là một trong những danh hiệu quan trọng của Bồ tát Quan Thế Âm. Thông qua những danh hiệu này, chúng ta có thể cảm nhận được lòng từ bi, công đức và quyền năng của Bồ tát. Đa số danh hiệu này được trích dẫn từ Kinh Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni và Kinh Pháp Hoa, cùng với nhiều Kinh khác.

Bồ tát Quan Thế Âm được tôn vinh với công đức "nghìn mắt chiếu soi, nghìn tay nâng đỡ". Đồng thời, trong Kinh còn có 18 câu nhắc nhở người tu tập nhận ra Phật tính và luôn hướng về tính biết-như-thật sẵn có trong mỗi người. Bên cạnh việc khuyến khích trì tụng Tâm Chú Đại Bi và thiền định, Bồ tát Quan Thế Âm cũng khích lệ hành giả nỗ lực tu tập và làm việc thiện, vì sự an vui và lợi ích chung của chúng sinh.

Theo đạo lý Duyên Khởi, chúng sinh bao gồm cả bản thân và bà con nhiều đời của mình. Quan Thế Âm Bồ tát không chỉ xuất hiện dưới hình tướng cao quý và bình dân, mà còn có thể hiện thân dưới hình tướng loài vật hoặc thậm chí là hình tướng dễ sợ như Quỷ Tiêu Diện. Đối với những chúng sinh hung dữ, Quan Thế Âm Bồ tát sẽ sử dụng biện pháp mạnh, thần thông biến hóa, nhưng vẫn giữ vững trí tuệ, từ bi và đại định. Vô số Thiên Long Bát Bộ và Thiện Thần nhờ cảm ân đức Từ Bi Hỷ Xả Cứu Độ của Ngài đã dũng cảm phát tâm hỗ trợ trong việc cứu độ chúng sinh.

Danh hiệu Quan Thế Âm Bồ tát tượng trưng cho Trí Tuệ, Từ Bi và Hùng Lực, những đức tính của một vị Phật quá khứ và cũng có sẵn trong mỗi chúng sinh. Tuy nhiên, để những đức tính này thể hiện rõ trong cuộc sống, chúng ta cần tu tập và nắm bắt tinh túy của chúng.

Mỗi người đều có thể là Bồ tát, giúp đỡ người khác và cống hiến cho sự phát triển chung. Đôi khi, một ánh mắt cảm thông, một nụ cười hiền dịu hay một lời nói nhẹ nhàng cũng có thể cứu một sinh mạng trong cơn khốn khó, giữ vững một mái ấm gia đình hay chuyển hóa một tình huống khó khăn. Vì vậy, tu tập không chỉ là hướng ra ngoài, mà còn là quay trở về bản thân và khám phá Phật tính hiện có.

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm do một Bậc Cao Tăng Việt Nam biên soạn, là một tài liệu quý giá cho việc tu tập. Bản Kinh này đã đóng góp vào việc phát triển tu tập tại Việt Nam từ thời nhà Trần. Kinh Ngũ Bách Danh cho thấy cách tu tập rất Việt Nam là Thiền Tịnh Mật đồng tu. Thiền là trì tụng Tâm Chú Đại Bi, Tịnh là niệm danh hiệu Phật A Di Đà cầu vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ, còn Mật là tập trung vào Chú Đại Bi, không nghĩ chi khác. Bản Kinh này cũng đề cập đến 10 phép quán trong Phẩm Phổ Môn, từ quán chân, quán thanh tịnh, quán quảng đại trí tuệ đến quán thắng bỉ thế gian âm.

Quan Thế Âm Bồ tát không chỉ tồn tại trong truyền thống tâm linh, mà còn lan tỏa vào cuộc sống hàng ngày. Hình ảnh của Bồ tát Quan Thế Âm trong các hoạt động cứu khổ cứu nạn tại miền Trung đã làm nên hạnh nguyện Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn của Bồ tát. Những hình ảnh này minh chứng cho sự có mặt và ý nghĩa của Phật giáo trong thực tế cuộc sống.

Phật giáo không chỉ tồn tại trong ngôi chùa, mà còn lan tỏa và cứu giúp những người gặp khó khăn. Hành giả của Phật giáo không chỉ tu tập cho bản thân mình, mà còn cống hiến cho cộng đồng và tất cả chúng sinh. Lễ bái Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm và cầu nguyện đại dịch Covid-19 được tiêu trừ, cho sự an lành và hòa bình trên thế giới là những việc làm đáng trân trọng.

Hãy lan tỏa lòng từ bi và sẵn sàng giúp đỡ người khác, để chúng ta trở thành những cánh tay nối dài của Bồ tát Quan Thế Âm.

1