Hình ảnh chùa Diệu Pháp chuẩn bị tiếp sức mùa thi năm 2010

0
130

Hôm nay, chùa Diệu Pháp bắt đầu triển khai cụ thể kế hoạch tiếp sức mùa thi năm 2010. Sau đây là vài hình ảnh chuẩn bị:
 
   
 
 
 
 
  
 

 
 

 
Các bạn sinh viên đến từ sớm để bắt tay vào việc
    

Thầy trụ trì động viên các bạn sinh viên
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
động viên tinh thần nhà bếp vì nấu nướng suốt đêm