Hàn Quốc: Mục sư Tin lành bạo loạn tại Tổ đình Tào Khê

0
115

Các Mục sư Tin Lành bạo loạn tại Trụ sở Trung Ương

Phật giáo Hàn Quốc gây dư luận xôn xao.


Hôm thứ thứ sáu, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 2 năm Tân Mão(2011), dịp lễ Tưởng niệm Liệt vị Tiền nhân đầu xuân, có bốn người caotuổi từ 70-80, họ tự xưng là Trưởng lão Mục sư Tin Lành, bốn vị xôngpha  vào Tổ đình Tào Khê, số 45, Phường Công Bình Đông (GyeonjiDong),Quận Chung Lộ (Jongno),mang loa phóng thanh la hét vang rền khoảng 20 phút.

Bốn Mục sư này kêu gọi : “Mọi người hãy tin đức chúa Giê Su, nếu ai không tin đức chúa Giê Su là  Cộng Sản”. . . Cuộc bạo loạn khiến dư luận xôn xao và tức khắc Cảnh sát đã mời họ về trạm Thiên Tân gần đó.

(Tân Văn Phật giáo Hàn Quốc/GNO)