Góp phần sức nhỏ thắp sáng thêm ngọn đèn Phật Pháp.

0
99

     Một thời đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài cư trú tại tinh xá Kỳ Viên. Vào những ngày tháng mùa mưa côn trùng sinh sôi nảy nở rất nhanh gây trở ngại cho việc đi lại của chúng Tỳ kheo. Việc đi lại để khất thực của chúng Tỳ kheo đã vô tình dẫm đạp lên vô số côn trùng và bị ngoại đạo chê trách. Một số vị Tỳ kheo đã bạch chuyện này lên đức Phật. Đức Thế Tôn nhân việc này đã dạy chúng Tỳ kheo: “Này các Tỷ kheo, phải an cư trong mùa mưa. Đây là hai thời điểm an cư. Thời điểm trước là ngày kế của ngày trăng tròn tháng Àsàlha, thời điểm sau là vào ngày sau ngày trăng tròn của tháng sau. Này các Tỷ kheo, trong ba tháng mùa an cư không nên du hành. Vị nào đi ra ngoài (nếu không có lý do chính đáng) thì phạm Dukkata (Phá an cư)”.(Trích Đại Tạng Kinh Việt Nam: Ý Nghĩa An Cư). Vì nhân duyên này đức Thế Tôn đã kể về một tiền kiếp Ngài hành Bồ Tát đạo. Ngài là một đại thần tên là Điền Tôn, được mọi người kính trọng. Vị đại thần này nói ngài đã từng thấy Phạm Thiên, nhưng thật sự ngài chưa thấy Phạm Thiên. Điền Tôn suy nghĩ, theo truyền thuyết các bậc Tôn sư kể lại: Nếu ai có thể tu Tứ Vô Lượng Tâm trong 4 tháng mùa mưa sẽ được diện kiến Phạm Thiên. Do vậy Điền Tôn đã xin phép nhà Vua cho mình được nghỉ ngơi vào 4 tháng mùa mưa để có thể thực hành phép tu Tứ Vô Lượng Tâm. Quả nhiên, kết thúc mùa mưa đó Điền Tôn đã được diện kiến hình đồng Phạm Thiên và được Phạm Thiên đích thân chỉ dạy giáo lý cho.

     Chúng ta thấy được rằng, ngoài việc hạn chế việc đi lại trong những tháng mùa mưa để tránh việc giẫm đạp lên cây non, côn trùng nó còn là thời gian để chư Tăng, hàng đệ tử Phật có thể chuyên tâm hành trì nhằm tiến bước trên con đường chứng vào bậc Thánh. Theo những truyền thống từ xa xưa đó cho đến ngày nay, theo đúng tinh thần đức Phật dạy chư Tăng trên khắp mọi nơi trên toàn đất nước cứ vào những ngày đầu mùa mưa tại Việt Nam, lại làm lễ An Cư để thực hành theo đúng tinh thần đức Thế Tôn chỉ dạy mà thực hành pháp an cư, tinh tấn tiến tu trên con đường đạo nghiệp.

      Vừa quá được sự cho phép của ĐĐ. Thích Nguyên Pháp trụ trị Chùa Diệu Pháp, cũng như tâm nguyện của cố Hòa Thượng khai sơn. Ngày 01 tháng 8 năm 2010 vừa qua, hàng Phật Tử tại gia cũng chư Tăng ở chùa Diệu Pháp đã tổ chức cúng dường một số trường hạ tại tỉnh Đồng Nai nằm mục đích hộ trợ tạo thuận duyên cho chư Tăng an tâm tu học trong 3 tháng An Cư. Dưới đây là một số hình ảnh trong chuyến đi.
 
 
 
 
Mặc cho mệt nhọc vì đường dài nhưng trên khuông mặt của Phật tử trong đoàn luôn hiện một nụ cười tươi.
 
 
 
 
Ngoài việc đảnh lễ cúng dường các trường hạ các Phật tử cũng tranh thủ dịp may hiếm có này có thể được đảnh lễ bên chân quý tôn đức vào hàng trưởng lão là những bậc Long Tượng trong Phật pháp nhằm cầu sự bình an cho chính bản thân cũng như gia đình mình.
 
 
 
Tranh thủ mọi người lại còn ghi lại những tấm hình kỷ niệm về những nơi mình đi tới.
 
 
 
 
Trong chuyến đi này dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Thích Quảng Phước tại ngôi Chùa Phước Viên hàng Phật tử Chùa Diệu Pháp đã có một buổi lễ trai Tăng cúng dường tứ sự nhằm cầu nguyện cho gia đình mình.
 
 
 
 
 
Tuy chỉ là những vật phẩm đơn sơ nhưng vớt tất cả tấm lòng thành kính của hàng Phật tử dâng lên mười phương chư Phật, Tôn Pháp và hiện tiền chư Tôn Đức. Hàng Phật tử của Chùa Diệu Pháp đã phần nào đúng theo chánh pháp mà cúng dường. Toàn thể chư Tăng chùa Diệu Pháp xin nguyện cầu cho quý Phật tử Thân Tâm An Lạc và vô lượng phước thọ. Và có thể mãi đúng như chánh pháp mà thực hành niềm tin vào Phật Pháp.