Góc tâm linh Phật giáo ở San Francisco

0
164

Chùa Tien Hau, điểm đến của các phật tử và cả khách du lịch.

Chùa Tien Hau là đền thờ phật lâu đời nhất ở Mỹ.

Những vàng tiền cúng tế trong chùa.

Các phật tử lắng nghe những bài giảng tại Zen Center. Đây là trung tâm thiền do nhà sư Shunryu Suzuki sáng lập.

Các đệ tử của phật giáo đang trải qua giờ thiền tại Zen Center. Nhiều người không có đạo cũng rất thích thú với môn học này.

Sân sau của trung tâm thiền, nơi tĩnh dưỡng và cảm nhận sự yên tĩnh tuyệt đối.

Một đệ tử Phật giáo thành kính.

Các đệ tử phật giáo trong một buổi chia sẻ ở Buddhist Churchs.

Trẻ em cũng được tìm hiểu về thế giới Phật giáo.

Một nơi thờ di vật của Phật tại Buddhist Churchs do vua Thái Lan xây tặng năm 1935.
Nguồn: Internet