Giáp năm cố GS.TS Phan Lạc Tuyên

0
108
Hôm qua, ngày 15/10 ÂL, chùa Diệu Pháp và gia quyến đã tổ chức giáp năm cho cố GS.TS Phan Lạc Tuyên, Pháp danh Nguyên Tuệ, Pháp tự Quảng Đạo Nhẫn. Về dự có một số là học trò, bạn bè năm xưa của cố GS, chư tăng Chùa Diệu Pháp cùng sự chứng minh của HT. Thích Đạt Đạo – Phó Viện trưởng Học Viện Phật Giáo VN tại TP.HCM. Nhân dịp này, vâng lời Phật dạy và làm theo chánh Pháp, gia quyến đã sắm sửa trai diên thành tâm cúng dường mười phương Tam Bảo và hiện tiền chư tôn Đức Tăng, nguyện cầu cho hương linh của cố GS.TS Phan Lạc Tuyên được vãng sanh lạc quốc.
Sau đây là một số hình ảnh:

Cung đón HT.Thích Đạt Đạo