Giáo Sư Tiến Sỹ Phan Lạc Tuyên Phát Nguyện Tu Hành Tại Chùa Diệu Pháp

0
238

Giáo sư Phan Lạc Tuyên nguyên giảng viên Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Trường Đại Học Văn Hiến, Học viện PGVN tại Tp. HCM từ khoá 1 đến khoá 5 …  Nhân mùa an cư PL 2553 giáo sư phát nguyện tu hành và hoằng pháp suốt quãng đời còn lại tại chùa Diệu Pháp.
Giáo sư là một Phật tử thuần thành hết lòng vì đạo pháp nhất là với sự nghiệp giáo dục Phật giáo. Trước đây khi còn tham gia công tác giảng dạy, ông không ngại những khó khăn đi cả 3 miền Nam Trung Bắc để truyền trao kiến thức cho nhiều thế hệ sinh viên học viện Phật giáo. Đến đâu ông cũng được đón tiếp nồng nhiệt, một kỉ niệm khó quên và có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của một nhà giáo Phật tử đó là năm 1997 tại chùa Tường Vân lúc tham gia giảng dạy HVPGVN ở Huế, ông được đich thân Hoà thượng Minh Châu, Hoà thượng Chơn Thiện tổ chức lễ qui y, chính thức trở thành người đệ tử Phật, pháp danh là Nguyên Tuệ. Đối với thế học giáo sư là người đã có nhiều công trình nghiên cứu có ý nghĩa đóng góp phần vào sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc, đặt biệt là văn hoá Cham-Pa, đồng thời ông cũng là người thầy khả kính của bao thế hệ giáo sư tiến sĩ đang sống và làm việc tại khắp nơi trên thế giới.
Quãng đời còn lại ông đã chọn chùa Diệu Pháp để hoà quyện tâm hồn vào lời kinh tiếng kệ.

Chùa Diệu Pháp