GHPGVN: Bế mạc Hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm

0
102

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, ông Bùi Hữu Dược nêu ra một số vấn đề quan trọng của công tác truyền thông Phật giáo nhằm truyền bá đạo Phật cũng như truyền tải thông tin Phật giáo đến vùng sâu vùng xa; vấn đề mê tín dị đoan, một số góp ý hướng đến hội thảo đánh giá các thành tựu công tác Phật sự nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập GHPGVN trong thời gian tới…

Hội nghị cũng được chư tôn đức đại diện các ban ngành viện đóng góp nhiều ý kiến thiết thực và đề xuất với Ban Thường trực một số vấn đề của ban ngành viện, trong đó HT.Thích Thiện Duyên, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ đề xuất: danh xưng của Phân ban hướng dẫn Phật tử, đề xuất con dấu cho 3 cấp, nội quy GĐPT và bổ sung quy chế GĐPT. Thay mặt Thường trực HĐTS, HT.Thích Thiện Nhơn cũng đã đáp các vấn đề còn tồn động.

11.JPG

Hội nghị diễn ra trong tinh thần hòa hợp, nhất trí cao

1.JPG

Nhị vị Hòa thượng chủ trì hội nghị

3.JPG

HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa đóng góp ý kiến

2.JPG

HT.Thích Thiện Duyên, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
 đề xuất một số ý kiến với Thường trực HĐTS

Qua một ngày làm việc trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, sau khi nghe báo cáo công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2011 và chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm của GHPGVN do Ban Thư ký trình bày, những ý kiến của đại diện ban- ngành- viện, chư tôn đức giáo phẩm, cư sĩ trong Ban Thường trực HĐTS, hội nghị nhất trí nghị quyết gồm các điểm:

Thông qua báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2011 và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm của GHPGVN. Triển khai các công tác tổ chức đại lễ kỷ niệm, hội thảo 30 năm ngày thành lập GHPGVN tại TƯ và địa phương. Giao Thư ký, Văn phòng TƯ GHPGVN hỗ trợ các thủ tục tiến hành Đại hội thành lập BTS THPG: Lào Cai, Hà Giang, Sơn La. Ban hành thông tư hướng dẫn tổ chức Đại hội, hoặc Hội nghị Đại biểu PG cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Đại hội PG các tỉnh thành nhiệm kỳ mới.

Giao  cho Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ lập thủ tục mở Cao học Phật học tại HVPGVN tại Hà Nội, TP.Huế, TP.HCM và Trường Sư phạm Phật giáo tại Hà Nội.

4.JPG

HT.Thích Trí Tâm, Trưởng ban Nghi lễ đóng góp ý kiến tại hội nghị

8.JPG

HT.Thích Như Niệm, Phó ban Thường trực ban TTXH

9.JPG

Chư tôn giáo phẩm lãnh đạo các ban- ngành- viện

15.JPG

HT.Thích Thiện Nhơn thông qua Nghị quyết hội nghị

12.JPG

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thiệt thực

Giao Ban Thư ký, Văn phòng TƯ lập kế hoạch xin phép các cơ quan Chính phủ lập Trường Cao đẳng Phật học, Trung Cấp Phật học Nam tông Khmer tại Trà Vinh; triển khai đề án thành lập Ban Truyền thông trực thuộc HĐTS để trình Đại hội VII xem xét thông qua. Trước mắt giao Ban Thường trực HĐTS trực tiếp điều hành và vận hành Ban Truyền thông trực thuộc Ban Thường trực HĐTS, công cử nhân sự lâm thời của Ban Truyền thông bổ sung theo yêu cầu công việc.

Hội nghị cũng ghi nhận tất cả ý kiến phát biểu của Phật giáo Nam tông, quý đại biểu liên quan đến Ban Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Hoằng Pháp, Hướng dẫn Phật tử, Nghi lễ, Văn hóa, Kinh tế -Tài chánh, TTXH, Phật giáo quốc tế, Nghiên cứu Phật học và một số điểm khả thi của Phân ban Đặc trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự để bổ sung vào chương trình hoạt động của GHPGVN.

Thông qua báo cáo công tác tài chánh của Ban Kinh tế- Tài chánh và ý kiến của ủy viên kiểm soát.

Giao cho Ban Thư ký và Văn phòng TƯ GH hoàn chỉnh các văn bản liên quan đến hội nghị để phổ biến và thi hành; chuẩn bị các nội dung liên hệ cho hội nghị Ban Thường trực và Hội nghị Thường niên TƯ GH kỳ V khóa VI HĐTS GHPGVN.

(nguồn: giacngo)