G – H

0
224

SỐ CŨ

SỐ MỚI

HỌ

TÊN

NĂM SINH

NĂM MẤT

GHI CHÚ

141

242

NGUYỄN THỊ

GÁI

 

09/11/1989

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

58

500

NGUYỄN THỊ

GÁI

 

 

 0908.662.152

334

49

TRẦN VĂN

GẦN

 

1920

D2/1

75

31

NGUYỄN VĂN

GIANG

1984

2007

 

378

149

NGÔ THỊ TRƯỜNG

GIANG

1979

21/9/2004

 

238

185

NGUYỄN NGỌC THANH

GIANG

1982

2008

 

483

256

LƯU CHÁNH

GIANG

2009

8/6CDẦN

35535505

342

546

NGUYỄN THỊ

GIÁNG

1928

14/4/2001

 

69

289

LÊ VĂN

GIÀU

19/09/1946

 

 (HÙNG)0903360489-0903742406

157

393

TRUƯƠNG THỊ

GIÀU

1930

14/8/2008

 

291

180

NGUYỄN THỊ

GIẦY

1929

13/3/2006

 

386

511

NGUYỄN THỊ

GIÒ

1911

 

HĐH LÀNG THƯỢNG NÔNG-38342917

108

456

HỒ VĂN

 

 

 

152

403

PHẠM THỊ

GÒN

1939

11/03/1981

 

175

60

NGUYÊN VĂN

HAI

1924

1993

Da2/2 CÓ NGƯỜI THÂN

186

93

NGUYỄN THỊ

HAI

1925

22/11/1994

CÓ THÂN NHÂN

443

141

TÔ THỊ

HAI

1932

28/10/2009

 

162

412

NGUYỄN THỊ

HAI

 

 

 

107

459

DƯƠNG VĂN

HÂN

 

11/05/1974

 

30

194

MAI THỊ

HẰNG

1980

03/01/2005

có thân nhân

41

286

ĐỖ THỊ

HẠNH

 

25/01/1962

 

166

423

LÊ THỊ

HẠNH

1926

1975

0906. 711.153

479

139

GIANG QUỐC

HÀO

1985

21/7/2010

0909.286.920

474

104

NGUYỄN NGỌC

HẬU

1984

1/6CDẦN

 

304

513

NGUYỄN VĂN

HÂY

1921

2007

HĐH LÀNG THƯỢNG NÔNG- 01218327870

388

168

NGÔ DĐỨC

HIỀN

24/9/47

27/5/2007

 

370

317

CÔNG TẦN TÔN NỮ THỊ

HIỀN

1921

24/1/2006

 

484

261

TRẦN VĂN

HIỂN

 

15-10

0126.5871.379 CHÂU

164

409

MAI THỊ

HIỆP

02/05/1951

30/06/1961

 

172

418

 

HIẾU

 

 

 

317

533

NGUYỄN VĂN

HIẾU

1945

19/1/2009

THƯỢNG NÔNG – HÀ NAM

192

5

LÊ THỊ

HOA

 

 

0933.959.481

377

29

NGUYỄN THỊ

HOA

1924

30/12/2006

 

425

 

NGUYỄN THỊ LỆ

HOA

 

 

 

84

535

ĐỖ THẾ

HÓA

1971

15/03/2009

CÓ THÂN NHÂN

440

110

TRẦN THỊ

HÒA

1938

23/10/2009

 

177

387

LÊ MINH

HÒA

1975

05/05/2007

 

176

401

HUỲNH THỊ

HOÀI

1930

18/01/2006

 

136

235

NGUYỄN MINH

HOÀNG

30/9/1980

19/1 – ĐINH HỢI

213/38D NTL-P13 BT- 0919.848.555

28

295

PHÚ VĂN

HOÀNG

06/10/1960

17/10/1962

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

336

322

CÔNG PHÚC

HOÀNG

 

 

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

45

198

NGUYỄN THỊ

HOẠT

1918

12/10 ĐINH HỢI

 

14

308

VÕ THỊ

HỌC

 

 

 

383

315

 

HỌC

 

 

có cốt ko có hình, đáy cốt tên HỘC

193

386

LÊ THỊ

HỢI

 

09/08/2002

LÊ THỊ HẢO- 38458671

156

408

NGUYỄN THỊ

HỢI

1913

16/11/1951

 

149

224

LÊ VĂN

HƠN

1918

1965

 

102

58

LÊ THỊ

HỒNG

1953

09/10/1981

 

190

217

CAO THỊ

HỒNG

 

07/12/1978

Ca1/1

154

406

VÕ THỊ THU

HỒNG

1967

21/05/1905

CÓ THÂN NHÂN

180

37

VÕ THỊ

HuẾ

1914

1982

 

400

32

HUỲNH THỊ

HUỆ

1956

02/02/2008

 

348

40

VÕ THỊ

HUỆ

1923

18/5/1988

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

376

158

NGUYỄN THỊ

HUỆ

1917

13/3/2003

E2

209

179

NGUYỄN THỊ

HUỆ

1956

21/1/2008

 

49

272

NGUYỄN THỊ

HUỆ

1923

28/08/2007

 

413

437

 

HUỆ

 

 

P1, GÒ VẤP

416

43

NGUYỄN VĂN

HÙNG

1958

02/05/1973

35531345- BÀ BẢY

459

168

NGUYỄN HOÀNG

HÙNG

1969

2010

303 LÊ VĂN SỸ, P1 TÂN BÌNH 
DT 38.447443

78

205

NGUYỄN VĂN

HÙNG

06/08/1974

11/10 – TÂN TỴ

0909.262.648

39

208

VÔ VĨNH BIỆT QUỐC

HÙNG

11/05/1967

23/6/1984

CÓ THÂN NHÂN

287

350

DƯƠNG QUỐC

HÙNG

1961

18/8/1990

 

191

395

TRẦN THANH

HÙNG

1968

1976

 

381

148

NGUYỄN TRUNG

HƯNG

1973

05/04/2009

35534085

116

83

HỒ VĂN

HƯỠN

 

 

CÓ THÂN NHÂN

254

39

NGUYỄN THỊ

HƯƠNG

1950

10/10/1990

 

212

193

TRẦN THỊ NGỌC

HƯƠNG

1964

17/05/2007

 

297

463

NGUYỄN THỊ

HƯỜNG

 

16/4/1964

 

113

392

ÔNG

HỮU

 

 

 

462

117

TRẦN THỊ

HUYỀN

1933

20/4/2010

169/72/7 NGÔ TẤT TỐ- P22-BTHẠNH

453

124

NGUYỄN THỊ NGỌC

HUYỀN

NGUYỄN

VĂN PHÚ QUÝ

cả hai ngươi chung một hủ cốt

494

509

NGUYỄN THỊ

HUYỀN

1953

 

A.CẢNH 40/3 ĐẤT THÁNH P6 TÂN BÌNH