DS phật tử cúng hạ 2013 tại CDP (đang cập nhật)

0
128

STT

HỌ TÊN (PHÁP DANH)

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

1

PHAN THỊ PHƯỢNG

TRAI PHẠN

100.000Đ

2

DIỆU TRINH

TRAI PHẠN

200.000Đ

3

NGUYỄN THỊ TRÂN CHÂU NGỌC

TRAI PHẠN, 1 PHÁP Y

600.000Đ

 

4

GĐ NGUYÊN KHANG

TRAI PHẠN, 1 PHÁP Y

900.000Đ

5

DIỆU BẠN

1 PHÁP Y

300.000Đ

6

GĐ NGUYỄN THỊ MINH

TRAI PHẠN, 2 PHÁP Y

1.000.000Đ

7

TRẦN THỊ NUI

1 PHÁP Y

300.000Đ

8

NGUYỄN VĂN KHÔI

1 PHÁP Y

300.000Đ

9

NGUYỄN VĂN NGHIÊM

1 PHÁP Y

300.000Đ

10

PHẠM THỊ NGỌC NGA

1 PHÁP Y

300.000Đ

11

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

1 PHÁP Y

300.000Đ

12

ĐỖ THANH LONG

1 PHÁP Y

300.000Đ

13

ĐỖ PHƯƠNG TRANG

1 PHÁP Y

300.000Đ

14

ĐỖ PHƯƠNG ANH

1 PHÁP Y

300.000Đ

15

NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHOA

1 PHÁP Y

300.000Đ

16

ĐỖ PHƯƠNG NGỌC

1 PHÁP Y

300.000Đ

17

TRẦN THANH NGUYÊN

1 PHÁP Y

300.000Đ

18

HÀ THU CHANH

1 PHÁP Y

300.000Đ

19

LÂM TRÚC PHƯƠNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

20

LÂM HỒNG THÁI

1 PHÁP Y

300.000Đ

21

ĐẶNG THỊ KIM OANH

1 PHÁP Y

300.000Đ

22

BÀ TÔ THỊ CHẨN

1 PHÁP Y

300.000Đ

23

NGUYỄN NGỌC TIẾN

2 PHÁP Y

600.000Đ

24

VƯƠNG THỊ NGỌC LAN

1 PHÁP Y

300.000Đ

25

LÊ QUANG MINH NHỰT

1 PHÁP Y

300.000Đ

26

LÊ QUANG NHẬT TIẾN

1 PHÁP Y

300.000Đ

27

ĐẶNG NGUYỄN KHÁNH TOÀN

1 PHÁP Y

300.000Đ

28

ĐẶNG NGUYỄN KHÁNH TUÂN

TRAI PHẠN

200.000Đ

29

TRẦN THỊ NGA

1 PHÁP Y

300.000Đ

30

NGUYỄN NGỌC THIỆN TÂN

1 PHÁP Y

300.000Đ

31

NGUYỄN THỊ QUẢNG

TRAI PHẠN

1.500.000Đ

32

GIÁC NIỆM

1 PHÁP Y

300.000Đ

33

PHAN THỊ BÍCH SƠN

1 PHÁP Y

300.000Đ

34

TIÊU MỸ HẠNH

2 PHÁP Y

600.000Đ

35

DIỆU MINH PHÚC

3 PHÁP Y

900.000Đ

36

HOÀNG THỊ VÂN

1 PHÁP Y

300.000Đ

37

NGUYÊN CHÁNH

TRAI PHẠN

500.000Đ

38

ĐOÀN THỊ TỐT

1 PHÁP Y

300.000Đ

39

LÊ THỊ YẾN

1 PHÁP Y

300.000Đ

40

NGUYỄN NGỌC ANH THƯ

1 PHÁP Y

300.000Đ

41

TRẦN HƯNG HUẾ

1 PHÁP Y

300.000Đ

42

NGUYỄN ĐĂNG TIẾN

TRAI PHẠN

500.000Đ

43

ĐẶNG THỊ HAI

1 PHÁP Y

300.000Đ

44

TĂNG THỊ BẠCH TUYẾT

TRAI PHẠN

500.000Đ

45

DƯƠNG THỊ LỆ THU

TRAI PHẠN

100.000Đ

46

NGÔ THỊ THÊM

TRAI PHẠN

100.000Đ

47

NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

48

TRẦN VĂN NHỨT

1 PHÁP Y

300.000Đ

49

HỒ LAN HƯƠNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

50

LÊ NGỌC HUỆ

1 PHÁP Y

300.000Đ

51

TRẦN HỒ LAN HƯƠNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

52

DƯƠNG THỊ THANH VÂN

TRAI PHẠN, 1 PHÁP Y

800.000Đ

53

TRẦN LỆ THO

1 PHÁP Y

300.000Đ

54

HỒ PHÚ KHÔI

1 PHÁP Y

300.000Đ

55

NGUYỄN THỊ NHÃ

1 PHÁP Y

100.000Đ

56

ĐỖ THỊ HUỆ

1 PHÁP Y

600.000Đ

57

ĐỖ THỊ KIM HỒNG

TRAI PHẠN

300.000Đ

58

DIỆU KHUÊ

2 PHÁP Y

600.000Đ

59

NGUYỄN QUANG HUY

1 PHÁP Y

300.000Đ

60

TẠ THỊ MINH CHUYỂN

TRAI PHẠN, 1 PHÁP Y

400.000Đ

61

NGUYỄN ĐỨC HÒA

1 PHÁP Y

300.000Đ

62

LIÊN HUYỀN

TRAI PHẠN, 1 PHÁP Y

400.000Đ

63

DIỆU MINH NGÂN

TRAI PHẠN

100.000Đ

64

NGUYỄN THỊ OANH

TRAI PHẠN

500.000Đ

65

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

1 PHÁP Y, TRAI PHẠN

500.000Đ

66

NGUYỄN THỊ HUỀ

1 PHÁP Y

300.000Đ

67

DIỆP MINH DŨNG

TRAI PHẠN

500.000Đ

68

NGUYỄN VĂN PHÁCH

TRAI PHẠN

500.000Đ

69

TRẦN THỊ TÂM

TRAI PHẠN

500.000Đ

70

NGUYỄN VĂN PHÁCH

4 PHÁP Y

1.200.000Đ

71

PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

72

LÊ THỊ CHÓT

1 PHÁP Y, TRAI PHẠN

800.000Đ

73

CHU ĐỨC HÒA

1 PHÁP Y

300.000Đ

74

LIÊN KIM

1 PHÁP Y

300.000Đ

75

LÊ THỊ NGỌC DẦU

1 PHÁP Y

300.000Đ

76

LÊ NGỌC THÀNH

1 PHÁP Y

300.000Đ

77

PHAN THỊ THU THỦY

10 PHÁP Y

3.000.000Đ

78

TRẦN THỊ THANH THÚY

1 PHÁP Y

300.000Đ

79

MÃ THỊ TEN

1 PHÁP Y

300.000Đ

80

TẠ THỊ LINH

TRAI PHẠN

100.000Đ

81

PHẠM NGUYỄN ĐĂNG KHOA

TRAI PHẠN

200.000Đ

82

NGUYÊN CẢNH

1 PHÁP Y

300.000Đ

83

VÕ THỊ NGHIỆP

1 PHÁP Y

300.000Đ

84

TRẦN THỊ PHƯỢNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

85

VÕ THỊ LÊ

1 PHÁP Y

300.000Đ

86

ĐỖ THỊ KIM THÀNH

1 PHÁP Y

300.000Đ

87

PHẨM MINH THU

1 PHÁP Y

300.000Đ

88

GĐ HÒA CHÂN

4 PHÁP Y

1.200.000Đ

89

ĐÀO THỊ KIM DUNG

TRAI PHẠN

500.000Đ

90

DIỆU THANH

TRAI PHẠN

500.000Đ

91

NGUYỄN VĂN ĐỨC

1 PHÁP Y

300.000Đ

92

TRẦN ĐỖ NGỌC DUNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

93

ĐOÀN XUÂN HỮU

TRAI PHẠN

500.000Đ

94

PHẠM THỊ HOA

TRAI PHẠN, 1 PHÁP Y

800.000Đ

95

HỒ THANH HÙNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

96

TRẦN CẨM HÙNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

97

NGUYỄN THỊ THU THỦY

1 PHÁP Y

300.000Đ

98

TRẦN KIM MỸ

1 PHÁP Y

300.000Đ

99

TRẦN KIM LÊ

1 PHÁP Y

300.000Đ

100

TRẦN KIM NGÂN

1 PHÁP Y

300.000Đ

101

NGUYỄN THỊ THU THỦY

TRAI PHẠN

500.000Đ

102

NGUYỄN VĂN HÙNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

103

NGUYỄN THANH TRÚC

TRAI PHẠN, 1 PHÁP Y

800.000Đ

104

NGUYỄN MINH ĐỨC

1 PHÁP Y

300.000Đ

105

PHẠM THỊ YÊN

TRAI PHẠN

500.000Đ

106

LÂM THỊ PHƠ

1 PHÁP Y

300.000Đ

107

NGUYỄN THỊ THU THỦY

1 PHÁP Y

300.000Đ

108

PHẠM KIM LONG

TRAI PHẠN

500.000Đ

109

TRẦN THỊ HAI

TRAI PHẠN

700.000Đ

110

NGÔ PHÚ TOÀN

TRAI PHẠN

500.000Đ

111

VÕ VĂN LÓM

TRAI PHẠN

500.000Đ

112

NGUYỄN HOÀNG VŨ

TRAI PHẠN

1.000.000Đ

113

TRẦN THỊ HÀ

1 PHÁP Y

300.000Đ

114

ĐẶNG VĂN THIỆN

1 PHÁP Y

300.000Đ

115

NGUYỄN THỊ ĐẨU

1 PHÁP Y

300.000Đ

116

BÙI LÊ PHƯƠNG OANH

1 PHÁP Y

300.000Đ

117

VŨ NGỌC LOAN

1 PHÁP Y

300.000Đ

118

VÕ THỊ XUÂN HƯƠNG

TRAI PHẠN

1.000.000Đ

119

NGUYỄN THỊ LOAN

1 PHÁP Y

300.000Đ

120

NGUYỄN THU HIỀN

1 PHÁP Y

300.000Đ

121

GIÁC THỌ

TRAI PHẠN

500.000Đ

122

GIÁC TÁNH

TRAI PHẠN

500.000Đ

123

LÊ VĂN TỐT

TRAI PHẠN

500.000Đ

124

HUỆ TÂM

TRAI PHẠN

500.000Đ

125

CHÁNH TÁNH DŨNG

TRAI PHẠN

500.000Đ

126

DIỆU LỮU

TRAI PHẠN

500.000Đ

127

HOÀNG THỊ XUÂN PHÚC

1 PHÁP Y

300.000Đ

128

HOÀNG XUÂN THANH

1 PHÁP Y

300.000Đ

129

ĐẶNG THỊ THANH HƯƠNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

130

NGŨ VĂN BẢY

1 PHÁP Y

300.000Đ

131

BÙI HUY TRƯỜNG

1 PHÁP Y, TRAI PHẠN

800.000Đ

132

BÙI NGỌC ĐOAN TRINH

1 PHÁP Y

300.000Đ

133

DƯƠNG VĂN ĐỨC

TRAI PHẠN

500.000Đ

134

DIỆU MINH TUỆ

TRAI PHẠN

300.000Đ

135

NGÔ THỊ MỸ LỆ

TRAI PHẠN, 1 PHÁP Y

400.000Đ

136

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

1 PHÁP Y

300.000Đ

137

NGUYỄN ĐÌNH MINH

1 PHÁP Y

300.000Đ

138

BÙI THỊ TAN

TRAI PHẠN

500.000Đ

139

LÊ THỊ XINH

TRAI PHẠN

500.000Đ

140

NGUYỄN NGỌC MINH

1 PHÁP Y

300.000Đ

141

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

2 PHÁP Y

600.000Đ

142

NGUYỄN VĂN THÀNH

1 PHÁP Y

300.000Đ

143

TRẦN THỊ HOÀNG OANH

1 PHÁP Y

300.000Đ

144

TỊNH MINH

1 PHÁP Y

300.000Đ

145

PHẠM THANH YẾN

TRAI PHẠN

500.000Đ

146

NGUYỄN THỊ ÁI LOAN

TRAI PHẠN

100.000Đ

147

PHẠM THỊ LAN

TRAI PHẠN

200.000Đ

148

HỒ THỊ THÂN

TRAI PHẠN

3.000.000Đ

149

NGÔ THỊ THÊM

1 PHÁP Y

300.000Đ

150

NGUYỄN THỊ LUẬT

1 PHÁP Y

300.000Đ

151

PHAN THỊ PHƯỢNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

152

NGUYỄN THỊ LUẬT

TRAI PHẠN

500.000Đ

153

LÊ QUANG TRƯỜNG

1 PHÁP Y, TRAI PHẠN

800.000Đ

154

LÂM THỊ KIM THỦY

1 PHÁP Y, TRAI PHẠN

800.000Đ

155

THIỆN AN

TRAI PHẠN

200.000Đ

156

LÊ VĂN QUAN

1 PHÁP Y

300.000Đ

157

LÝ THỊ HUYỀN TRÂN

2 PHÁP Y, TRAI PHẠN

1.200.000Đ

158

NGUYỄN VĂN BIẾM

1 PHÁP Y

300.000Đ

159

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN

3 PHÁP Y

900.000Đ

160

PHÙNG THỊ MINH HIẾU

1 PHÁP Y

300.000Đ

161

TRÁC ÂN LAI

1 PHÁP Y

300.000Đ

162

TẤT GIA MINH

TRAI PHẠN

500.000Đ

163

HỨA DŨ CHUYÊN

2 PHÁP Y

600.000Đ

164

TRẦN THỊ XUÂN NGA

1 PHÁP Y

300.000Đ

165

ĐẠO TRÀNG THANH ĐA

20 PHÁP Y

6.000.000Đ

166

LÊ TƠ HỒNG

1 PHÁP Y, TRAI PHẠN

500.000Đ

167

TRIỆU PHI TRƯỜNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

168

LÊ THỊ HỒNG THANH

1 PHÁP Y

300.000Đ

169

KHƯƠNG THANH HÀ

TRAI PHẠN

200.000Đ

170

NGUYỄN ANH DŨNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

171

HUỲNH THỊ CHỨC

1 PHÁP Y, TRAI PHẠN

500.000Đ

172

SCOTT ALAN HODGETTS

1 PHÁP Y

300.000Đ

173

HUỲNH VĂN MÃO

2 PHÁP Y, TRAI PHẠN

1.100.000Đ

174

NGUYỄN THÀNH TÂM

1 PHÁP Y, TRAI PHẠN

500.000Đ

175

PHAN THỊ KIM OANH

1 PHÁP Y

300.000Đ

176

TRẦN THỊ HỒNG VY

1 PHÁP Y

300.000Đ

177

TRỊNH ĐÌNH OAI

TRAI PHẠN

500.000Đ

178

TRẦN THỊ MAI TRÂM

1 PHÁP Y

300.000Đ

179

NGUYỄN VĂN KHÁNH

1 PHÁP Y

300.000Đ

180

DIỆU MINH HUYỀN

1 PHÁP Y

300.000Đ

181

DIỆU MINH PHƯƠNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

182

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

183

CAO THỊ BÊ

1 PHÁP Y

300.000Đ

184

PHẠM THỊ HOA NAM

2 PHÁP Y, TRAI PHẠN

700.000Đ

185

DIỆU AN

1 PHÁP Y

300.000Đ

186

LÊ THỊ YẾN

TRAI PHẠN

500.000Đ

187

VÕ THỊ CẨM CHÂU

TRAI PHẠN

500.000Đ

188

GĐ NGUYỄN VĂN TAM

TRAI PHẠN, 3 PHÁP Y

100.000Đ

189

GĐ NGUYỄN VĂN CẢNH

4 PHÁP Y, TRAI PHẠN

400.000Đ

190

NGUYỄN MINH TRIẾT

1 PHÁP Y

300.000Đ

191

NGUYỄN MINH KHANG

1 PHÁP Y

300.000Đ

192

NGUYỄN THỊ NHÀN

TRAI PHẠN

100.000Đ

193

NGUYỄN THỊ MAI LIÊN

TRAI PHẠN

500.000Đ

194

BÙI HUY TRƯƠNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

195

BÙI TRUNG QUÂN

1 PHÁP Y

300.000Đ

196

NGUYỄN THỊ KIM HIỀN

1 PHÁP Y

300.000Đ

197

PHAN BẢO HOÀNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

198

PHAN ĐOÀN TẤN

1 PHÁP Y

300.000Đ

199

NGUYỄN ĐÌNH HẢI

1 PHÁP Y

300.000Đ

200

NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG

TRAI PHẠN, 1 PHÁP Y

500.000Đ

201

PHẠM THỊ TƯƠI

1 PHÁP Y

300.000Đ

202

DƯƠNG THỊ MỸ HỒNG

TRAI PHẠN

300.000Đ

203

GĐ TRẦN NGUYÊN

1 PHÁP Y

300.000Đ

204

NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ

1 PHÁP Y

300.000Đ

205

TIÊU NGUYÊN NHƯ QUỲNH

TRAI PHẠN

500.000Đ

206

NGUYỄN THỊ QUANG

2 PHÁP Y

600.000Đ

207

NGUYỄN THỊ DUYÊN

1 PHÁP Y

300.000Đ

208

DIỆP HOÀNG DŨNG

TRAI PHẠN

500.000Đ

209

DIỆU VIÊN

2 PHÁP Y

600.000Đ

210

NGUYỄN HỮU TÂM

1 PHÁP Y

300.000Đ

211

NGUYỄN HỮU ĐỨC TRUNG

TRAI PHẠN

300.000Đ

212

TRIỆU THỊ MINH GIANG

1 PHÁP Y

300.000Đ

213

TRỊNH XU THIỆN

1 PHÁP Y

300.000Đ

214

NGUYỄN THỊ MINH THƯ

1 PHÁP Y

300.000Đ

215

HUỲNH THỊ THU

1 PHÁP Y

300.000Đ

216

NGUYỄN THỊ THANH TÂM

1 PHÁP Y

300.000Đ

217

HỒ THỊ THÚY LOAN

1 PHÁP Y

400.000Đ

218

LƯU VĂN QUYỀN

1 PHÁP Y, TRAI PHẠN

800.000Đ

219

NGUYỄN THỊ TÁM

1 PHÁP Y

300.000Đ

220

LÊ THỊ DIỆU HIỀN

TRAI PHẠN

500.000Đ

221

DƯƠNG THỊ KIM LOAN

TRAI PHẠN

200.000Đ

222

PHẠM THỊ MỸ DUYÊN

TRAI PHẠN

500.000Đ

223

ĐINH THỊ THÊM

1 PHÁP Y

300.000Đ

224

HOẰNG DIỄN

TRAI PHẠN

500.000Đ

225

HOÀNG HỮU QUỐC

1 PHÁP Y

300.000Đ

226

NGUYỄN TIẾN HUY

1 PHÁP Y

300.000Đ

227

NGUYỄN THỊ THU ĐẠT

TRAI PHẠN

500.000Đ

228

QUÁCH NGỌC TRANG

1 PHÁP Y

300.000Đ

229

QUÁCH THỊ THU THÙY

TRAI PHẠN

500.000Đ

230

QUÁCH NGỌC DIỄM HƯƠNG

1 PHÁP Y, TRAI PHẠN

800.000Đ

231

TRẦN THỊ HẰNG

1 PHÁP Y

300.000Đ

232

PHẠM MINH UYÊN

TRAI PHẠN

200.000Đ

233

ĐOÀN NGỌC HẠNH

1 PHÁP Y

300.000Đ

234

ĐOÀN NGỌC DIỆP

TRAI PHẠN

100.000Đ

235

ĐOÀN ÁNH TUYẾT

TRAI PHẠN

100.000Đ