Di chuyển các tượng Phật lên Chánh điện mới

0
120
Vừa qua, các quý thầy cùng anh em sinh viên đã tập trung dọn dẹp vệ sinh, di chuyển tượng Phật, chuông trống và một số đồ đạc cần thiết để chuẩn bị cho lễ An vị Phật tại Chánh điện mới.

Sau đây là một số hình ảnh:
Di chuyển trống

Di chuyển Chuông
Di chuyển tượng Bồ đề đạt ma
Di chuyển bàn thờ Cố Hòa Thượng Thích Tâm Khai