Đạo Phật trở thành tôn giáo lớn thứ ba ở Hà Lan

0
134

Đạo Phật đang mở rộng ở Hà Lan và trở thành tôn giáo lớn thứba sau Cơ Đốc giáo và Hồi giáo. Tốc độ gia tăng của Phật giáo cũngnhanh như quá trình Hồi giáo hóa, và có thể coi là Phật giáo hóa HàLan, các nhà nghiên cứu Marcel Poorthuis và Salemink ở De Volkskrantđang tranh luận như vậy.

HàLan hiện nay có khoảng 250.000 Phật tử hoặc những người cảm thấy bị hấpdẫn mạnh mẽ bởi tôn giáo này, chủ yếu trong những người Hà Lan datrắng. Năm 1998, chỉ có khoảng 16.000 người theo đạo Phật, trong đó chỉcó 4.000 người Hà Lan bản địa và 12.000 Phật tử di dân từ châu Á.

Trongkhi quá trình Hồi giáo hóa thường bị các nhá chính trị như GeertWilders coi như một mối đe dọa, và có liên quan đến bạo lực và chủnghĩa đám đông thì Phật giáo ở Hà Lan được coi là niềm tin mang tính cánhân phi bạo lực và hòa bình. Nhưng ý kiến này vẫn gây nghi ngờ, DeVolkskrant kết luận.

Poorthuis, một giảng viên về đối thoại liên tôn giáo coi điều này là “kỳ quặc” và rằng “không có ai lo lắng” về sự phát triển nhanh chóng của đạo Phật. “Rõ ràng đạo Phật có hình ảnh tốt hơn nhiều Hồi giáo.”

TheoPoorthuis, nhiều người Hà Làn tự coi mình là Phật tử mà không hiểuchính xác tôn giáo này. Việc giảng dạy Phật pháp đôi khi mang yếu tốthương mại, ví dụ trong các khóa học quản lý. “Thay vì đặt câu hỏivề nguyên nhân thực sự của cuộc khủng hoảng tín dụng hiện nay là dolòng tham, Đạo Phật lại được sử dụng để tối ưu hóa các quá trình làm racủa cải.

Nguồn:phattuvietnam.net