DANH SÁCH TRƯỜNG HẠ NHA TRANG

0
112

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ1 (Dự Kiến)

      THẦYPHỤ TRÁCH: T.

                                      T.

TÀI XẾ

 

CHỊ THƯ (1)

CHỊ THƯ (2)

THẦY HD

THẦY HD

CHỊ THƯ (3)

ĐỖ THỊ XUÂN

HUỲNH THỊ KIM HUÊ

NGUYỄN THỊ MINH THƯ

NGUYỄN THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ CÒN

VÕ THỊ ĐỖ

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ BA

TRẦN THỊ THU

NGUYỄN THỊ BÀO

NGUYỄN THỊ BÍCH THUẦN

ĐINH NGUYỆT HỒNG

HUỲNH THỊ SẮC

LÊ THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ LOAN ‘

TUYẾT. SEN HỒNG

HUỲNH THỊ NƯƠNG

ĐINH THỊ GÁI LAI

TRANG. SEN HỒNG

HÀ.S EN HỒNG

CHÚ TỪ

CHÚ AN

TÈO. SV

PHỤNG. SV

CHÚ THẮNG

CHÚ PHƯỚC

BÌNH A. SV

 

 

 

 

 

 

 

 

HOÀNG THỊ NGA

NGUYỄN QUỲNH ANH

VŨ THỊ HẠ

NGÔ THỊ LỢI

CAO THỊ TRIẾT

 


SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖNGỒI XE SỐ 2 (Dự Kiến)

THẦY PHỤ TRÁCH: T.

                                T.

TÀI XẾ

 

VIÊN LỘC

HUỆ MINH

THẦY HD

THẦY HD

THANH HƯƠNG

LIÊN OANH

LÊ PHƯƠNG

QUỐC TUẤN

NGUYỄN MINH TÂM

NGỌC SƠN

MINH NGỌC

 

NGUYỄN THỊ KIỀU HẬN

BÙI THỊ VÂN

NGUYỄN NGỌC

KIM HẰNG

NGUYỄN MAI HƯƠNG

NGUYỄN MAI ANH

BÙI THỊ HỒNG MAI

BÙI THỊ LIÊN

LÊ TỐT NGHIỆP

NGUYỄN THỊ LIÊN HƯỜNG

BÙI THỊ QUÝ

TRẦN HOÀNG THU

NGUYỄN NGỌC NƠI

NGUYỄN THỊ LIÊN HỒNG

PHAN NG QUỐC TÙNG

CHÚ THỨC

MẸ CHÚ THỨC

LÊ THỊ HUỲNH MAI

TUYỀN. SH

LÝ. SH

CHÚ TRUNG

CHÚ ĐẠI

TUẤN. SV

HIẾU. SH

NIÊN.SV

CHÚ TÁNH

BÌNH B. SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖNGỒI XE SỐ 3 (Dự Kiến)

  THẦY PHỤ TRÁCH:  T.

                                  T.                 

TÀI XẾ

 

TRẦN THỊ NGỌC HOA

TRƯƠNG THANH TUYỀN

THẦY HD

THẦY HD

HUỲNH THỊ NHỎ

HUỲNH THỊ BẠCH THỦY

HỒ THỊ TRÍ

LÊ THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ PHIẾU

ĐẶNG THỊ MẬN

TRẦN THỊ THANH THUỶ

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

HUỲNH THỊ BÉ SÁU

PHAN THỊ DƯ

NGUYỄN TRẦN KHẢ NHI

TRẦN NGUYỄN MINH NHẬT

VÕ ĐỨC THIÊN KIM

TIÊU MỸ HẠNH

 

NGUYỄN TRẦN MINH HUY

CHU TRẦN THẢO NHI

TRẦN QUANG TUẤN

PHẠM VĂN RÉT

TRẦN THỊ XUÂN

HUỲNH NGỌC NGA

LÊ NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG

ĐINH THỊ MINH

NGUYỄN THỊ HOÀI NAM

ĐINH THỊ THUỶ

CHÚ CHÍ

CHÚ THIỆN

CHÚ TOÀN

LÊ THỊ THÙY TRANG

TÚ.SH

THƯ. SH

CHÚ ĐẠT

CHÚ HỶ

QUAY PHIM

QUAY PHIM

SƠN. SV

KHỎE. SH