DANH SÁCH TRƯỜNG HẠ NHA TRANG ( Mới nhất)

0
141

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 1 (Dự Kiến)

TÀI XẾ

 

                                         THẦYPHỤ TRÁCH: T. Nguyên Quang   ĐT:0933.631.856

                                                                                  T. Nguyên Viên      ĐT: 0918.2022.520

                                    

Nhà Xe

 

Nhà Xe

Nhà Xe

 

Bùi Thị Dần

 

Nguyễn Thị Mùng

 

Nguyễn Thị Sáu

 

Nguyễn Thị Út Ba

 

Phan Thị Tuyết

Ngô Kim Anh

Nguyễn Thị Thu Tâm

Nhâm Thị Đông

Nguyễn Kim Ngân

Thái Ngọc Tuyền

Hồ Thị Phụng Kiều

Nguyễn Đắc Tống

Trần Hoàng Thắng

Nguyễn Thị Ánh Trang

Chú Phước

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Sa

Nguyễn Tuyết Ngọc

Cao Thị Thu Ba

Trần Thị Ngọc Hân

Đoàn Thúy Nguyên

Nguyễn Đắc Tấn

Lê Thị Thu Phúc

Nguyễn Lê Uyên Thy

Nguyễn Thanh Thủy

Nguyễn Thanh Hồng

Đoàn Kim Dung

Trần Đoàn Bảo Trân

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Phan Thị Tuyết Thương

Nguyễn Thị Chúc Linh

Trần Hoàng Thiên

 

 

 

Văn Hiếu

Thu Hương

Phùng Thị Dân

Chú Tánh

 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 2 (Dự Kiến)

TÀI XẾ

 

                                 THẦY PHỤ TRÁCH: T. Nguyên Định   ĐT: 098.701.3395

                                                                         T. Quảng Nhiên   ĐT: 0963.611.642

                                   

Nhâm Thị Sáng

Phạm Thị Bé

Nguyễn Thị Bé

Huỳnh Thị Mỹ Trân

Lê Văn Cưng

Huỳnh Thị Nam

Lê Thị Huỳnh Mai

Nguyễn Thị Đới

Huỳnh Thị Tuyết Năm

Nguyễn Thị Đơn

Hàng Thị Thúy Vân

Huỳnh Thị Minh Vy

Huỳnh Thị Tuyết Mai

Thái Hoàng Thy

Phạm Minh Duy

Thái Hoàng Tuệ Lâm

Danh Thị Hoa

Phạm Minh Phong

Phạm Anh Hùng

SV Huy

 

 

 

Hồ Thị Niệm

Bùi Thị Bích Nguyệt

Nguyễn Thị Dung

Đào Châu Phương Uyên

Lê Thị Hồng

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Lê Thị Mai

Lê Thị Bạch

Đặng Thị Thanh Loan

Nguyễn Thị Kiều Hận

Lê Thị Tuyết Mai

Nguyễn Hoàng Kim

Vũ Thị Kim Ngọc

Nguyễn Thị Nga

Dương Thị Kim Thúy

Lê Tôn Đảm

Lâm Hồng Thanh

Chú Thiện

 

SV Tèo

 

Phi Tuyết

Chú Chí

SV Tuấn

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 3 (Dự Kiến)

TÀI XẾ

 

                                        THẦYPHỤ TRÁCH: T. Phương Bảo       ĐT:0985.072.076

                                                                               T. Quảng Thiện      ĐT: 0932.958.399

                                    

Trần Thị Trang

Nguyễn Thị Mỹ Đức

Nguyễn Thị Hiệp

Nguyễn Thị Ba

Trần Thị Thu

Bùi Đức Huy

Lê Thị Thanh

Đỗ Văn Cường

Phạm Gia Khang

Phạm Xuân An

Nguyễn Thị Ngọc Hằng

Hoàng Thị Minh Ngọc

Nguyễn Thị Bích Thuần

Huỳnh Thị An Thạnh

Vũ Thị Bích Hà

Nguyễn Thị Minh Thư

SV Dưỡng

Trần Thị Ái Vy

SV Toàn

SV Rỏ

 

 

 

Trần Thị Ngọc Hoa

Đặng Thị Mận

Trần Thị Hồng Thủy

Nguyễn Thị Phiếu

Trần Thị Đào

Võ Thị Hồng Nhụy

Đinh Thị Gái Lai

Nguyễn Thị Loan

Huỳnh Thị Nhỏ

Huỳnh Thị Bạch Tuyết

Huỳnh Thị Bạch Thủy

Huỳnh Thị Bé Sáu

Lê Hồng Hạnh

Trương Thị Thanh Tuyền

Nhà Xe

Nhà Xe

Nhà Xe

Tất Vinh Huân

 

SV Tân

Nguyễn Thị Lan Anh

Vũ Thị Hạ

Ngô Thị Lợi

Nguyễn Quỳnh Anh

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 4 (Dự Kiến)

TÀI XẾ

 

                                                 THẦY PHỤ TRÁCH: T. Nguyên Thọ         ĐT: 0908.339.881

                                                                                         T.Phương Hộ          ĐT: 0986.861.131

                                   

Trần Thị Hài

Bác Hai Dặm

Phạm Thị Hai

Cao Thị Xê

Tiêu Mỹ Hạnh

Phạm Thị Thanh

Trương Thị Hồng Vân

Dương Thị Hoan

Nguyễn Thị Thoáng

Nguyễn Thị Oanh

Phạm Thị Mùi

Cao Thị Nga

Đỗ Sĩ Nguyện

Nguyễn Châu Sơn

 

Chú Thức

 

Chú Đạt

 

Chú Từ

 

Chú Toàn

SV An

SV Ly

 

 

 

Phan Thị Dư

Nguyễn Ngọc Phận

Lâm Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Thanh An

Phạm Thị Thủy

Hoàng Thị Thu Trà

Lưu Thị Đấu

Lâm Thị Dậu

Huỳnh Thị Kim Phượng

Phùng Ngọc Anh Thư

Nguyễn Mai Hương

Nguyễn Mai Anh

Võ Đức Thiên Kim

Cô Liễu

Chú Trung

Chú Hỷ

 

 

 

SV Niên

SV Thư

SV Phượng

SV Bình

SV Khoẻ

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 5 (Dự Kiến)

TÀI XẾ

 

                                        THẦYPHỤ TRÁCH: T. An Đạt       ĐT:0917.014.041

                                                                             T. Giới Mãn     ĐT:0934.191.499

                                   

Bùi Thị Nghiêm

Đỗ Văn Lập

Nguyễn Thị Anh

Trần Thị Hồng Ngọc

Trần Thị Đài

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Nguyễn Thị Thu Hồng

Hoàng Thị Cừ

Nguyễn Thị Kim Loan

Võ Thị Nghiệp

Võ Thị Ngọc Phúc

Tạ Thị Minh Chuyển

Nguyễn Ngọc Kim Hằng

Huỳnh Hồng Ngọc

Bùi Thị Quý

Bùi Thị Vân

Ngọc Bích

Huỳnh Văn Hoà

Chú Tiến

Chú Đại

 

 

 

Trần Thị Ca

Nguyễn Thị Nguyệt

Phạm Thị Ngọc Nga

Vương Hiền Oanh

Lý Lệ Tuyết+

Đỗ Trọng Nghĩa

Trần Thị Phượng

Võ Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Sáu

Phạm Thị Hồng

Người nhà quay phim

Người nhà quay phim

Quay phim

Quay phim

Phạm Trần My Trúc

Bùi Thị Ngọc Lượng

Thầy Bình

Chú Mẫn

 

SV Hóa

SV Phúc

Mỹ Linh

Xuân Trang

Minh Tú