DANH SÁCH TRƯỜNG HẠ NHA TRANG – MỚI NHẤT

0
138

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ1 (Dự Kiến)

      THẦYPHỤ TRÁCH: T.  NGUYÊN QUANG

                                           T.  QUẢNG TÂN

TÀI XẾ

 

CHỊ THƯ (1)

CHỊ THƯ (2)

THẦY HD

THẦY HD

CHỊ THƯ (3)

CHỊ THƯ (4)

HUỲNH THỊ KIM HUÊ

VÕ THỊ ĐỖ

CHỊ THƯ (5)

CHỊ THƯ (6)

NGUYỄN THỊ MINH THƯ

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ CÒN

NGUYỄN THỊ BÀO

CAO THỊ TRIẾT

NGUYỄN THỊ BA

TRẦN THỊ THU

ĐINH NGUYỆT HỒNG

HUỲNH THỊ SẮC

LÊ THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ LOAN

BÙI THỊ THƯƠNG

ĐỖ THỊ XUÂN

HUỲNH THỊ NƯƠNG

ĐINH THỊ GÁI LAI

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG AN

NGUYỄN THỊ BÍCH THUẦN

NGUYỄN THỊ LOAN ‘

NGUYỄN THỊ DỄ

CHÚ THẮNG

CHÚ PHƯỚC

TRANG. SEN HỒNG

TUYẾT. SEN HỒNG

 

CHÚ AN

CHÚ TỪ

BÌNH A. SV

PHỤNG. SV

TÈO. SV

HÀ. SEN HỒNG

 

HOÀNG THỊ NGA

NGUYỄN QUỲNH ANH

VŨ THỊ HẠ

NGÔ THỊ LỢI

TRẦN NGUYỄN HUỲNH CHÂU

DANH SÁCH XE 1

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NHÓM

PHÒNG

1-6

NHÀ XE

 

1P3N. 307 

7

8

9

10

11

12

13

14.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

HUỲNH THỊ NGA

NGUYỄN QUỲNH ANH

TRẦN NGUYỄN HUỲNH CHÂU

VŨ THỊ HẠ

NGÔ THỊ LỢI

NGUYỄN THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ CÒN

NGUYỄN THỊ BA

ĐINH NGUYỆT HỒNG

TRẦN THỊ THU

HỲNH THỊ SẮC

VÕ THỊ ĐỖ

HUỲNH THỊ KIM HUÊ

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ MINH THƯ

NGUYỄN THỊ BÀO

NGUYỄN THỊ BÍCH THUẦN

CAO THỊ TRIẾT

ĐỖ THỊ XUÂN

BÙI THỊ  THƯƠNG

LAN ANH

10 P2 NGƯỜI: 

402, 403,404, 405, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414

 

27

28

29

30

LÊ THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ LOAN

HUỲNH THỊ NƯƠNG

ĐINH THỊ GÁI LAI

N6

2P 2 NGƯỜI:

304, 305

31

32

33

NGUYỄN THỊ LOAN* 

NGUYỄN THỊ DỄ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG AN 

 

1 P3 NGƯỜI :

207

34

35

36

37

39

40

41

42.

43

CHÚ TỪ

CHÚ AN

CHÚ THẮNG

CHÚ PHƯỚC

TUYẾT. SH

TRANG. SH

TÈO. SV

PHỤNG. SV

BÌNH A. SV

 

 

44-45

2 THẦY HD

 

 

 

 SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖNGỒI XE SỐ 2 (Dự Kiến)

THẦY PHỤ TRÁCH: T.AN ĐẠT 0917.014.041

                                     T. QUẢNG THIỆN                                                             

TÀI XẾ

 

VIÊN LỘC

HUỆ MINH

THẦY HD

THẦY HD

THANH HƯƠNG

LIÊN OANH

LÊ PHƯƠNG

QUỐC TUẤN

NGUYỄN MINH TÂM

NGỌC SƠN

MINH NGỌC

 

NGUYỄN THỊ KIỀU HẬN

BÙI THỊ VÂN

NGUYỄN NGỌC

KIM HẰNG

LÊ TỐT NGHIỆP

NGUYỄN THỊ LIÊN HƯỜNG

BÙI THỊ HỒNG MAI

BÙI THỊ LIÊN

NGUYỄN NGỌC NƠI

NGUYỄN THỊ LIÊN HỒNG

BÙI THỊ QUÝ

TRẦN HOÀNG THU

PHAN THỊ DƯ

LÊ THỊ HUỲNH MAI

CU LÌ

NGUYỄN MAI ANH

CHÚ THỨC

MẸ CHÚ THỨC

NGUYỄN MAI HƯƠNG

CÔ HÀ

CHÚ TRUNG

CHÚ ĐẠI

HUỲNH ĐÔNG PHONG

PHẠM NGỌC LONG

HIẾU. SH

CHÚ TÁNH

LÝ. SH

TUYỀN. SH

TY. HT

 QUÝ. HT

 

 

BÌNH B. SV

NIÊN.SV

TUẤN. SV

PHAN NG QUỐC TÙNG

 

 DANH SÁCH XE 2

STT

HỌ VÀ TÊN

NHÓM

PHÒNG

1

2

3

NGUYỄN MAI HƯƠNG

NGUYỄN MAI ANH

CU LÌ

 

1 P3 NGƯỜI: 209

4

5

6

7

8

9

10

VIÊN LỘC  0918.415.303

HUỆ MINH

THANH HƯƠNG

NGỌC SƠN

LIÊN  OANH 0989.100.639

NGUYỄN MINH TÂM

MINH NGỌC

VIÊN LÔC

1P 4 NGƯỜI: 415

1P3 NGƯỜI: 406

11

12

13

LÊ TỐT NGHIỆP  0908.683.327

NGUYỄN THỊ LIÊN HƯỜNG

NGUYỄN THỊ LIÊN HỒNG

 

1P3 NGƯỜI: 408

14

15

LÊ PHƯƠNG  0121.8844.606

QUỐC TUẤN

 

1P2 NGƯỜI: 311

16

17

18

19

NGUYỄN NGỌC NƠI 0973.972.942

LÊ THỊ  QUỲNH MAI 0906.908.443

NGUYỄN THỊ KIỀU HẬN

MẸ CHÚ THỨC

 

1P4 NGƯỜI: 401

20

21

22

23

24

25

BÙI THỊ VÂN

BÙI THỊ LIÊN

BÙI THỊ QUÝ

NGUYỄN NGỌC KIM HẰNG

TRẦN THỊ HOẰNG THU

BÙI THỊ HỒNG MAI

 

1P4 NGƯỜI: 308

1P2 NGƯỜI: 303

26

27

28

HIẾU. SH

HUỲNH ĐÔNG PHONG

PHẠM NGỌC LONG

 

1P3 NGƯỜI: 410

29

30

31

32

CÔ HÀ

PHAN THỊ DƯ

TUYẾT. SH

TUYỀN.SH

 

1P4 NGƯỜI: 301

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43-44

LÝ. SH

TY. HT

QUÝ. HT

BÌNH B. SV

NIÊN. SV

TUẤN. SV

CHÚ TÁNH

CHÚ THỨC

CHÚ ĐẠI

CHÚ TRUNG

2 THẤY

 

 


SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖNGỒI XE SỐ 3 (Dự Kiến)

  THẦY PHỤ TRÁCH:  T.  NGUYÊN THỌ ; ĐT. 0908. 339.881

                                           T. PHƯƠNG THUỶ         

TÀI XẾ

 

TRẦN THỊ NGỌC HOA

TRƯƠNG THANH TUYỀN

THẦY HD

THẦY HD

HUỲNH THỊ NHỎ

HUỲNH THỊ BẠCH THỦY

HỒ THỊ TRÍ

LÊ THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ PHIẾU

ĐẶNG THỊ MẬN

TRẦN THỊ THANH THUỶ

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

HUỲNH THỊ BÉ SÁU

LÊ NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG

NGUYỄN TRẦN KHẢ NHI

TRẦN NGUYỄN MINH NHẬT

VÕ ĐỨC THIÊN KIM

TIÊU MỸ HẠNH

 

NGUYỄN TRẦN MINH HUY

CHU TRẦN THẢO NHI

TRẦN QUANG TUẤN

PHẠM VĂN RÉT

TRẦN THỊ XUÂN

HUỲNH NGỌC NGA

CHÚ THIỆN

ĐINH THỊ MINH (HUỶ)

THƯ. SH

NGUYỄN THỊ HOÀI NAM

ĐINH THỊ THUỶ

CHÚ CHÍ

EM CHÚ TOÀN

CHÚ TOÀN

LÊ THỊ THÙY TRANG

TÚ.SH

KHỎE. SH

CHÚ ĐẠT

CHÚ HỶ

QUAY PHIM

QUAY PHIM

SƠN. SV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DANH SÁCH XE 3

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NHÓM

PHÒNG

1

2

3

4

5

6

7

8

HỒ THỊ TRÍ  0932. 242.536

LÊ THỊ HỒNG

TRẦN THỊ THANH THUỶ

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG

NGUYỄN TRẦN KHẢ NHI

TRẦN NGUYỄN MINH NHẬT

NGUYỄN TRẦN MINH HUY

CHU TRẦN THẢO NHI

N5

2P4 NGƯỜI: 310, 315

9

10

11

12

13

14

15

TRẦN THỊ NGỌC HOA 0938.101.148

TRƯƠNG THANH TUYỀN

HUỲNH THỊ NHỎ

HUỲNH THỊ BẠCH THUỶ 0906.562.647

NGUYỄN THỊ  PHIÊU

ĐẶNG THỊ MẬN

HUỲNH THỊ BÉ SÁU

N7

1P3 NGƯỜI: 309

2P2 NGƯỜI: 312, 313

16

17

NGUYỄN THỊ HOÀI NAM 0937.404.246

ĐINH THỊ THUỶ

 

1P2 NGƯỜI: 314

18

19

20

21

PHẠM VĂN RÉT

TRẦN QUANG TUẤN 0937.167.976

QUAY PHIM 

QUAY PHIM

 

1P4 NGƯỜI: 306

22

23

TIÊU MỸ HẠNH

VÕ ĐỨC THIÊN KIM

 

1P2 NGƯỜI: 214

24

25

LÊ THỊ THUỲ  TRANG 0976.409.038

EM CHÚ TOÀN

 

1P2 NGƯỜI: 211

26

27

28

LÊ NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG `

TRẦN THỊ XUÂN

HUỲNH NGỌC NGA

 

1P3 NGƯỜI: 307

29

30

31

32

33

34

35

36

37

CHÚ THIỆN

CHÚ CHÍ

CHÚ TOÀN

CHÚ ĐẠT

CHÚ HỶ

THƯ. SH

TÚ. SH

SƠN. SV

KHOẺ. SH

 

 

38-39

2 THẦY HD