Danh sách Quy y Rằm tháng giêng PL.2556

0
134

STT

HỌ

TÊN

ĐƯỜNG

PHƯỜNG

QuẬN/HUYỆN

PHÁP DANH

1

LÊ THỊ  NGUYỆT

ÁNH

 

CHÂU THÀNH

ĐỒNG THÁP

DIỆU MINH NGUYỆT

2

NGUYỄN HOÀNG

PHÚC

NGUYỄN KHOÁI

2

4

 

3

NGUYỄN THANH

DŨNG

TRẦN BÌNH TRỌNG

5

BÌNH THẠNH

PHÁP MINH NGUYỆN

4

LÊ THÀNH

SỰ

 

CHÂU THÀNH

TIỀN GIANG

PHÁP MINH VIÊN

5

PHÙNG THỊ

DUYÊN

 

BA TRI

BẾN TRE

 

6

VÕ THỊ

THẢO

 

PHÙ MỸ

BÌNH  ĐỊNH

DIỆU MINH HIỀN

7

HUỲNH MINH

TÂM

NGUYỄN OANH

17

GÒ VẤP

 

8

NGUYỄN THỊ THÙY

LOAN

NGUYỄN OANH

17

GÒ VẤP

 

9

HUỲNH NGUYÊN GIA

BẢO

NGUYỄN OANH

17

GÒ VẤP

 

10

HUỲNH NGUYÊN GIA

HÂN

NGUYỄN OANH

17

GÒ VẤP

 

11

TRẦN THỊ MINH

THÚY

NƠ TRANG LONG

13

BÌNH THẠNH

 

12

HUỲNH THỊ LIÊN

LIỄU

NƠ TRANG LONG

12

BÌNH THẠNH

 

13

PHẠM THỊ DIỆU

HOẰNG

ĐƯỜNG SỐ 4

HIỆP BÌNH PHƯỚC

 THỦ ĐỨC

DIỆU MINH PHÁP

14

NGUYỄN HOỒNG DIỆU

TUYỀN

ĐƯỜNG SỐ 5

HIỆP BÌNH PHƯỚC

 THỦ ĐỨC

 

15

TRẦN HỒNG BÌNH

AN

ĐƯỜNG SỐ 6

HIỆP BÌNH PHƯỚC

 THỦ ĐỨC

 

16

NGUYỄN ANH

TÀI

BÌNH LỢI

13

BÌNH THẠNH

 

17

NGUYỄN THỊ HỒNG

CÚC

NGUYỄN LÂM

7

PHÚ NHUẬN

 

18

NGUYỄN THỊ HỒNG

PHƯỢNG

NGUYỄN LÂM

7

PHÚ NHUẬN

 

19

TRẦN THỊ NGỌC

MINH

HÀ HUY GIÁP

THẠNH LỘC

12

 

20

TRẦN THỊ KIM

PHƯỢNG

BÙI HỮU NGHĨA

2

BÌNH THẠNH

 

21

TRẦN THỊ MINH

NGUYỆT

BÙI HỮU NGHĨA

2

BÌNH THẠNH

 

22

HUỲNH THỊ THU

THÙY

BÙI ĐÌNH TÚY

12

BÌNH THẠNH

 

23

ĐỖ HỒNG

NGỌC

NGUYỄN XUÂN ÔN

2

BÌNH THẠNH

 

24

TRẦN VĂN

PHÚ

LÊ QUANG ĐỊNH

11

BÌNH THẠNH

 

25

TRẦN QUANG

VINH

LÊ QUANG ĐỊNH

11

BÌNH THẠNH

 

26

ĐỖ HẢI

BÌNH

 

 

 

 

27

HOÀNG THỊ THÙY

VÂN

 

 

 

 

28

ĐỖ HOÀNG ĐĂNG

KHÁNH

 

 

 

 

29

ĐỖ HOÀNG MINH

KHƯƠNG

 

 

 

 

30

ĐƯỜNG THỊ

GIÀNG

 

 

 

 

31

NGUYỄN ANH

TUẤN

 

 

 

 

32

LÊ THỊ  

HÁT

BÌNH LỢI

13

BÌNH THẠNH

 

33

TRẦN THỊ

TUYẾN

 

 

MÁI ẤM CHÙA D PHÁP

 

34

NGUYỄN THỊ

LAI

 

 

MÁI ẤM CHÙA D PHÁP

 

35

ĐỖ THỊ

LÂN

 

 

MÁI ẤM CHÙA D PHÁP

 

36

LÊ THỊ

HOA

 

CHÂU THÀNH

BẾN TRE

 

37

NGUYỄN THỊ

CÚC

 

 

MÁI ẤM CHÙA D PHÁP

 

38

NGUYỄN TUẤN

KHA

BẠCH ĐẰNG

24

BÌNH THẠNH

 

39

BÙI THỊ NGỌC

NƠ TRANG LONG

13

BÌNH THẠNH

 

40

TRẦN THỊ THÚY

AN

BẠCH ĐẰNG

24

BÌNH THẠNH

 

41

NGUYỄN PHƯỚC

BÌNH

 

BÌNH TRƯNG TÂY

2

 

42

NGUYỄN ANH

DUY

 

 

 

 

43

PHÙNG THỊ

DÂN

 

ĐỨC PHỔ

QUẢNG NGÃI

 

44

NGUYỄN GIA

HÂN

BẠCH ĐẰNG

25

BÌNH THẠNH

 

45

NGUYỄN THỊ

DUNG

BẠCH ĐẰNG

 

BÌNH THẠNH

 

46

ĐINH THỊ THANH

BÌNH

PHAN VĂN TRỊ

 

BÌNH THẠNH

 

47

ĐỖ THỊ HUYỀN

ANH

CHỢ BÌNH LỢI

13

BÌNH THẠNH

 

48

VÕ THỊ

HỒNG

ĐINH BỘ LĨNH

26

BÌNH THẠNH

 

49

LÊ THỊ

HIỀN

NƠ TRANG LONG

13

BÌNH THẠNH

 

50

CHU QUANG

HUY

NƠ TRANG LONG

12

BÌNH THẠNH

 

51

CHU THIN NGỌC

NƠ TRANG LONG

12

BÌNH THẠNH

 

52

CHU THIỊ KIM

HOÀN

NƠ TRANG LONG

12

BÌNH THẠNH

 

53

CHU LÂM ANH

THƯ

NƠ TRANG LONG

12

BÌNH THẠNH

 

54

CHU ĐĂNG

HOAN

NƠ TRANG LONG

12

BÌNH THẠNH

 

55

LỮ MẠNH

CƯỜNG

NƠ TRANG LONG

12

BÌNH THẠNH

 

56

LÂM THỊ

HÒA

NƠ TRANG LONG

12

BÌNH THẠNH

 

57

LỬ NGỌC THANH

HƯƠNG

NƠ TRANG LONG

12

BÌNH THẠNH

 

58

NGUYỄN ÁI

QUỐC

NƠ TRANG LONG

12

BÌNH THẠNH

 

59

NGUYỄN ÁI

QUANG

NƠ TRANG LONG

12

BÌNH THẠNH

 

60

NGUYỄN ÁI

QUÂN

NƠ TRANG LONG

12

BÌNH THẠNH

 

61

LỬ CHU BẢO

LONG

NƠ TRANG LONG

12

BÌNH THẠNH

 

62

BIỆN THANH

HÀO

 

 

 

 

63

TRƯƠNG THỊ

HIỀN

NƠ TRANG LONG

 

BÌNH THẠNH

 

64

PHẠM VĂN

ĐỦ

NƠ TRANG LONG

13

BÌNH THẠNH

 

65

NGUYỄN THANH

MAI

HUỲNH TẤN PHÁT

BÌNH THUẬN

7

 

66

NGUYỄN THỊ KIM

NGA

BÌNH TRƯNG TÂY

 

2

 

67

LÊ BẢO

HÂN

NƠ TRANG LONG

13

BÌNH THẠNH

 

68

ĐOÀN THỊ BÍCH

PHƯỢNG

ĐINH BỘ LĨNH

26

BÌNH THẠNH