Danh sách quy y Phật đản PL.2556

0
156

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

GIỚI TÍNH

TUỔI/NĂM SINH

PHÁP DANH

1

Nguyễn Trọng Minh Nhật

Bùi Hữu Nghĩa, F2, Q Bình Thạnh

Nam

1975

Thiện Pháp Trung

2

Hoàng Thị Ánh Tuyết

KPII, F An Phú Đông, Q12

Nữ

1965

Diệu Minh Hàn

3

Lê Thanh Tuấn

Nguyễn Xí, F13, Q Bình Thạnh

Nam

33t

Thiện Pháp Tú

4

Trần Đăng Khoa

Nơ Trang Long, F13, Q Bình Thạnh

Nam

16t

Thiện Nhân

5

Lê Hoàng Bảo Như

Bình Lợi, F13, Q Bình Thạnh

Nữ

12t

Diệu Ý

6

Nguyễn Quang Tốt

Nguyễn Xí , F26, Bình Thạnh

Nam

 

Thiện Thường

7

Nguyễn Quang Bính

Nguyễn Xí, F26, Bình Thạnh

Nam

1990

Thiện Định

8

Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Xí , F26, Bình Thạnh

Nữ

54t

Diệu Hòa

9

Nguyễn Thị Thúy Đào

Vũ Tùng, F2, Bình Thạnh

Nữ

35t

Diệu Trúc

10

Nguyễn Thị Hưởng

Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

Nữ

65t

Diệu Phúc

11

Lê Thị Cẩm Nhung

Bùi Đình Túy, F12, Bình Thạnh

Nữ

1989

Diệu Huyền

12

Nguyễn Thị Vân Hà

Vĩnh Hòa, Chợ Lách, Bến Tre

Nữ

1987

Diệu Thủy

13

Phạm Thị Nga

Đường Trục, F13, Bình Thạnh

Nữ

1961

Diệu Ngân

14

Nguyễn Thị Huệ

Bùi Đình Túy, F24, Bình Thạnh

Nữ

69t

Diệu Trí

15

Trương Phối Nhi

Bùi Đình Túy, F24, Bình Thạnh

Nữ

7t

Diệu Ánh

16

Lê Thị Mỹ Hương

Đường 4, F5, Gò Vấp

Nữ

1968

Diệu Đức

17

Bùi Văn Hòa

Cẩm Bá Thước, F7, Phú Nhuân

Nam

1961

Thiện Pháp Phúc

18

Lê Thị Tám

Mái Ấm Tình Thương

Nữ

89t

Diệu Giới

19

Nguyễn Phượng Liên

Bạch Đằng, F15, Bình Thạnh

Nữ

1969

Diệu Trì

20

Đặng Nguyễn Khánh Trâm

Bạch Đằng. F15, Bình Thạnh

Nữ

1999

Diệu Ngọc

21

Đặng Thị Hải Trúc

Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

Nữ

1991

Diệu Viên

22

Trần Ngọc Minh Thùy

Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

Nữ

2001

Diệu Dương

23

Võ Nguyên Lý

Nguyễn Văn Nghi, F7, Gò Vấp

Nữ

1984

Diệu Minh Luận

24

Phạm Hoàng Nguyên

Nguyễn Văn Nghi, F7, Gò Vấp

Nam

1981

Thiện Pháp Tài

25

Phạm Thiên Vi

Nguyễn Văn Nghi, F7, Gò Vấp

Nữ

2012

Diệu Minh Uyên

26

Nguyễn Yến Vy

Nguyễn Văn Nghi, F7, Gò Vấp

Nữ

1986

Diệu Minh Bảo

27

Lê Thanh Phương

Nguyễn Văn Nghi, F7, Gò Vấp

Nam

1984

Thiện Pháp Nhẫn

28

Lê Song Như

Nguyễn Văn Nghi, F7, Gò Vấp

Nữ

2007

Diệu Minh Yến

29

Hồ Ngọc Anh

Nguyễn Văn Nghi, F7, Gò Vấp

Nam

1953

Thiện Minh Hùng

30

Hồ Ngọc Quý

Nguyễn Văn Nghi, F7, Gò Vấp

Nam

1990

Thiện Pháp Phú

31

Đỗ Thị Tuyết Hạnh

Châu Thành, Đồng Tháp

Nữ

43t

Diệu Nguyện

32

Nguyễn Thị Quảng

KP5, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Nữ

1931

Diệu Minh Khai

33

Hoàng Thị Nga

Đường trục, F13, Bình Thạnh

Nữ

1944

Diệu Minh Ngọc

34

Dương Minh Khoa

Đường trục, F13, Bình Thạnh

Nam

2000

Thiện Pháp Đạt

35

Lê Thành Long

QL13, F26, Bình Thạnh

Nam

1957

Thiện Pháp Hưng

36

Lê Nguyễn Quốc Anh

QL13, F26, Bình Thạnh

Nam

1982

Thiện Pháp Dũng

37

Lê Nguyễn Trâm Anh

QL13, F26, Bình Thạnh

Nữ

1983

Diệu Minh Quỳnh

38

Đỗ Lê Ngọc Trâm

QL13, F26, Bình Thạnh

Nữ

1995

Diệu Minh Bích

39

Đỗ Lê Ngọc Sang

QL13, F26, Bình Thạnh

Nam

1996

Thiện Pháp Quý

40

Nguyễn Thị Bảo

Lê Hoàng Phái, F17, Gò Vấp

Nữ

1944

Diệu Minh Vân

41

Trương Đắc Trí

Lê Hoàng Phái, F17, Gò Vấp

Nam

1972

Thiện Pháp Minh

42

Bùi Quang Bảo

Nguyễn Văn Đậu, F7, Bình Thạnh

Nam

1966

Thiện Pháp Tín

43

Trần Như Khôi

Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

Nam

1995

Thiện Pháp Nguyên

44

Vũ Anh Thư

Nguyễn Xí, F13, Bình Thạnh

Nữ

1995

Diệu Minh Hương

45

Vũ Thị Tuyết Anh

Bình Lợi, F13,Bình Thạnh

Nữ

1972

Diệu Minh Hoàng

46

Trần Nguyễn Hải

Bình Lợi, F13,Bình Thạnh

Nam

1967

Thiện Pháp Đăng

47

Đỗ Thị Bích

Phan Văn Trị, F14, Bình Thạnh

Nữ

1955

Diệu Minh Thảo

48

Vương Thị Giác

Ninh Hòa, Khánh Hòa

Nữ

193.

Diệu Minh Thiện

49

Phan Thanh Nhã

Bùi Đình Túy, F24,Bình Thạnh

Nam

1999

Thiện Pháp Hòa

50

Nguyễn Thị Bích Phương

Bùi Đình Túy, F24, Bình Thạnh

Nữ

1996

Diệu Minh Trân

51

Văn Thị Hằng

Bình Lợi, F13, Bình Thạnh

Nữ

1997

Diệu Minh Hà

52

Dương Phước Dũng

Nguyễn Xí, F13, Bình Thạnh

Nam

1967

Thiện Pháp Tiến

53

Trương Thị Thanh

Nguyễn Xí, F13, Bình Thạnh

Nữ

1970

Diệu Minh Tịnh

54

Dương Ngọc Thùy Trang

Nguyễn Xí, F13, Bình Thạnh

Nữ

2001

Diệu Minh Trí

55

Dương Ngọc Thảo Nhi

Nguyễn Xí, F13, Bình Thạnh

Nữ

2005

Diệu Minh Hạnh

56

Nguyễn Thị Lệ Hoa

Nguyễn Thái Sơn, F4, Gò Vấp

Nữ

1963

Diệu Minh Đạo

57

Phạm Vũ Khắc Thuần

Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

Nam

1999

Thiện Pháp Khiết

58

Huỳnh Việt Hùng

Bạch Đằng, F14, Bình Thạnh

Nam

1978

Thiện Pháp Tráng

59

Trương Thị Bé

Bình Phước, Thủ Đức

Nữ

1971

Diệu Minh Hỷ

60

Nguyễn Trương Hoàng Yến

Bình Phước, Thủ Đức

Nữ

2001

Diệu Minh Viên

61

Nguyễn Huỳnh Đại Quang

Bình Phước, Thủ Đức

Nam

2002

Thiện Pháp Đăng

62

Lê Thị Quỳnh Mai

Đường số 3, F7, Gò Vấp

Nữ

1952

Diệu Minh Đào

63

Nguyễn Thị Huệ

Long Hòa, Bình Dương

Nữ

1952

Diệu Minh Hoa

64

Trương Thị Diệp

Linh Xuân, Thủ Đức

Nữ

1969

Diệu Minh Lạc

65

Thân Hạo Vũ

Linh Xuân, Thủ Đức

Nam

1973

Thiện Pháp Hội

66

Shen Thuận Minh

Linh Xuân, Thủ Đức

Nam

2002

Thiện Pháp Tuệ

67

Shen Jhujun

Linh Xuân, Thủ Đức

Nữ

2006

Diệu Minh Duyên

68

Nguyễn Thị Khiêm

Đường số 9, Thủ Đức

Nữ

1931

Diệu Minh Cung

69

Nguyễn Viết Trung

Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

Nam

1976

Thiện Pháp Đạo

70

Lê Thị Thanh Phương

Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

Nữ

1982

Diệu Minh Liên

71

Nguyễn Hưng Thịnh

Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

Nam

2004

Thiện Pháp Khải

72

Lê Nguyễn Diễm My

Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

Nữ

2006

Diệu Minh Thông

73

Vũ Thị Dần

Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

Nữ

1950

Diệu Minh Chơn

74

Đặng Nguyễn Khánh Toàn

Bạch Đằng, F15, Bình Thạnh

Nam

1995

Thiện Pháp Toàn

75

Trương Thị Kim

Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

Nữ

1965

Diệu Minh Cang

76

Nguyễn Trương Phúc Cường

Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

Nam

12

Thiện Pháp Thịnh

77

Nguyễn Thị Thảo

Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

Nữ

29

Diệu Minh Sương

78

Quách Cẩm Vân

Đinh Bộ Lĩnh, F26, Bình Thạnh

Nữ

56

Diệu Minh Xuân

79

Huỳnh Thị Cẩm Tú

Đinh Bộ Lĩnh, F26, Bình Thạnh

Nữ

24

Diệu Minh Hoài

80

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phước Đông, Cần Đước, Long An

Nữ

1993

Diệu Minh An

81

Nguyễn Hồng Nhung

Huỳnh Khương An, F5, Gò Vấp

Nữ

2001

Diệu Minh Hảo

82

Lương Tú Trinh

Huỳnh Khương An, F5, Gò Vấp

Nữ

1975

Diệu Minh Tường

83

Nguyễn Thị Kim Hoa

Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

Nữ

1971

Diệu Minh Từ

84

Nguyễn Phương Minh

Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

Nữ

2000

Diệu Minh Thức

85

Trần Ngọc Dũng

Bạch Đằng, F24, Bình Thạnh

Nam

1977

Thiện Pháp Tấn

86

Nguyễn Văn Nhung

Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn

Nam

1934

Thiện Pháp  Quang

87

Nguyễn Bảo Hân

KDC Bắc Đinh Bộ Lĩnh, F26, Bình Thạnh

Nữ

7t

Diệu Minh Thuận

88

Nguyễn Xiển Nam

KDC Bắc Đinh Bộ Lĩnh, F26, Bình Thạnh

Nam

5t

Thiện Pháp Như

89

Nguyễn Thị Thúy Đào

Vũ Tùng, F2, Bình Thạnh

Nữ

35t

Diệu Minh Hương

90

Đoàn Hải Đăng

Ngô Y Linh, F An Lạc, Tân Phú

Nam

1992

Thiện Pháp Hiển

91

Nguyễn Thị Phương Nga

Tăng Bạt Hổ, F11, Bình Thạnh

Nữ

46

Diệu Minh Liên

92

Huỳnh Tấn Đạt

Bình Lợi, F13, Bình Thạnh

Nam

1999

Thiện Pháp Chiếu

93

Đoàn Thanh Thảo

Vũ Tùng, F2, Bình Thạnh

Nữ

1981

Diệu Minh Phương

94

Nguyễn Tường Vy

Vũ Tùng, F2, Bình Thạnh

Nữ

2006

Diệu Minh Thoại

95

Nguyễn Mai Hương

CC Đinh Bộ Lĩnh, F26, Bình Thạnh

Nữ

1976

Diệu Minh Thiền

96

Phạm Thanh Thúy

Nguyễn Oanh, F Thạnh Lộc, Q 12

Nữ

57t

Diệu Minh Hiền

97

Phạm Thị Nhượng

Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

Nữ

74t

Diệu Minh Kính

98

Đào Thị Chiều

KDC Bắc Đinh Bộ Lĩnh, F26, Bình Thạnh

Nữ

35t

Diệu Minh Tiến

99

Trần Thị Kiều Linh

Huỳnh Tấn Phát, F Tân Thuận Đông, Q7

Nữ

20t

Diệu Minh Hiếu

100

Bùi Thị Ngọc Nữ

Tp Phan Thiết, Bình Thuận

Nữ

1993

Diệu Minh Nhân

101

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Đức Trọng , Lâm Đồng

Nữ

1991

Diệu Minh Viên

102

Đàm Thị Bích Hạnh

Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng

Nữ

1992

Diệu Minh Nguyện

103

Đỗ Cao Ngọc Hân

Đà Lạt, Lâm Đồng

Nữ

1992

Diệu Minh Hỷ

104

Đàm Minh Ngân

Đường Trục, F13, Bình Thạnh

Nữ

1997

Diệu Minh Hạnh

105

Trần Khoa Diệu My

Nguyễn Thái Sơn, F7, Gò Vấp

Nữ

1993

Diệu Minh Huyền

106

Đỗ Trần Kim Phụng

Nguyễn Văn Nghi, F7, Gò Vấp

Nữ

1993

Diệu Minh Liên

107

Nguyễn Thị Thúy Sương

An Hải , Ninh Phước, Ninh Thuận

Nữ

1991

Diệu Minh Nguyệt

108

Trần Thị Mỹ Dung

Rạch Giá, Kiên Giang

Nữ

1991

Diệu Minh Thùy

109

Nguyễn Thị Song Ngân

Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi

Nữ

1991

Diệu Minh Kim

110

Hà Thị Thúy Ngân

Tuy Phước, Bình Định

Nữ

1993

Diệu Minh Nga

111

Đỗ Thị Thành

Quang Trung, F Ngọc Trảo, Tp Thanh Hóa

Nữ

64t

Diệu Minh Tựu

112

Huỳnh Thị Chính

Lê Đức Thọ, F6, Gò Vấp

Nữ

52t

Diệụ Minh Lý

 

XEM THÊM:

>> Lễ Quy y Tam Bảo