Danh sách PT hành hương thập tự Xuân GN (chính thức)

0
127

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 1

         TÀI XẾ

 

                                 THẦY PHỤ TRÁCH: T. NGUYÊN QUANG 0933.631.856

                                     T. THÁI VINH  0908.851.589                                                

 

Đặng Lệ Thu Nga

Nguyễn Thị Tám

Nguyễn Phú Hộ

Nguyễn Thị Thân

Huỳnh Thị Hạnh

Nguyễn Hợi

Hồ Thị Niệm

Lê Thị Tuyết Mai

Trương Lệ Hương

Trương Lệ Quyên

Lâm Thị Thu Trinh

Trần Thị Sáng

Lê Thị Hằng

Trần Thị Dưỡng

Lê Thị Quỳnh Mai

Nguyễn Thị Anh

Phú Minh Hoa

Nguyễn Thị Hồng Châu

Nguyễn Thị Út

Nguyễn Bảo Trân

 

 

 

Bùi Lê Phương Dung

Lê Thị Mai

Phạm Thị Bạch Tuyết

Nguyễn Thị La

Lê Thị Hồng

Nguyễn Thị Thông

Trần Thị Hồng Nga

Trần Kim Phượng

Lê Thị Tố Nga

Bạch Thị Ánh Ngọc

Lê Kim Liên

Lê Kim Dung

Mai Thị Rỏ

Mai Thị Phơ

Chúc Uyên

Nguyễn Hương Thảo

Nguyễn Lê Minh

Trần Phú Toàn

 

 

 

SV Khỏe

SV. Hương

Chú An Nhẫn

Chú Năng Nhẫn

 

 

 

 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 2

         TÀI XẾ

 

                                                 THẦY PHỤ TRÁCH: T. AN DUY 0909.362.77

                                                                            T. QUẢNG NHIÊN 0163. 58.66.753

 

Ngô Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Thu Tâm

Phan Thị Hoàng Linh

Trần Thị Thanh Phương

Vũ Thị Mai

Trang Thu Liên

Nguyễn Thị Minh Hương

Đặng Lệ Hoa

Nhâm Thị Nhài

Lê Thị Hồng Thúy

Nguyễn Duy Phú

Trần Thị Thu Tâm

Huỳnh Phương Uyên

Mai Minh Châu

Trương Thị Thanh

Hà Thị Giang

Trần Văn Sang

Trần Tám

Diệu Chánh

Nguyên Hoa

 

 

 

Nhâm Thị Đông

Trần Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Út

Trương Thị Minh Phúc

Lâm Liễu Hằng

Nguyễn Thị Lộc

Nguyễn Lệ Thủy

Trịnh Hiếu Thủy Tiên

Hồ Thị Thanh Tâm

Trần Thị Minh

Phạm Thị Phương

Tạ Kim Phượng

Trần Cẩm Thương

Nguyễn Thị Luyến

Bùi Thị Hương

Lê Thị Kim Thủy

Diệu Minh Phú

Nguyễn Thị Tố Hảo

 

 

 

Ni Khoa

Sv Hiếu

Chú Tánh Nhẫn

Chú Đạt Nhẫn

 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 3

TÀI XẾ

 

                                          THẦY PHỤ TRÁCH:    T. AN ĐẠT     0917.014.041

                                                T. GIÁC NGÂN  0165.407.1816                                            

 

Đoàn Thị Trắng

Đoàn Thị Tốt

Đỗ Thị Xuân

Đỗ Thị Thanh Thúy

Hà Quốc Chính

Hà Đỗ Quốc Đạt

Nguyễn Thu Hoa

Nguyễn Thị Hương

Hà Đỗ Minh Đức

Đỗ  Ngọc Linh

Vũ Thị Hạ

Nguyễn Thái Loan

Trịnh Anh Tú

Nguyễn Thị Lệ Hồ

Nguyễn Thị Tuyết

Trương Thị Thanh

Ngô Thị Lợi

Nguyễn Lan Anh

Nguyễn Thị Kim Mai

Dương Huỳnh Liên

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc

Nguyễn Đức Ban

Phạm Thị Thoáng

Nguyễn Thị Xuân

Phan Tuyết Lan

Phạm Thị Minh Trân

Phan Kim Minh

Nguyễn Quang Thùy Vân

Lê Như Nhã Uyên

Lê Như Nguyễn

Võ Thị Đỗ

Nguyễn Thị Trang

Đinh Thị Mai Nơ

Đinh Thị Gái Lai

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Hiên

Hoàng Thị Cừ

Vũ Thị Đông

 

 

 

 

Chú Trung

Chú Thiện Nhẫn

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 4

TÀI XẾ

 

                                                        THẦY PHỤ TRÁCH: T. NGUYÊN THỌ 0909.861.885

                                                                 T. QUẾ ANH 0908. 920.885  

 

Diệu Hà

Mai

Cô Sương

Nguyễn Quang Hào

Diệu Minh Dương

Viên Bảo

Nguyễn Thị Ghết

Lê Phát Tuấn

Phạm Thị Diệu Hoằng

Diệu Minh Liên

 

Đỗ Kim Thành

Nguyễn Duy Chi

Liên Hồng

Minh Thu

Diệu Minh Hoa

Đinh Thị Huyền

Lý Lệ Tuyết A

Diệu Tâm Trí

Lý Lệ Tuyết B

Lý Lệ Tuyết C

 

 

 

Diệu Minh Phúc

Tâm Liên

Trương Thị Tuyền

A

Trương Thị Tuyền B

Trần Thị Giàu

Lê Thị Hoàng Mai

Nguyễn Thị Hồng Thu

Đoàn Thị Khánh Linh

Phẩm Thị Ngọc Anh

Thạch Thị Tuyết Vân

Liên Anh

Liên Loan

Dương Thị Nam Hà

Trần Thị Hai

Dương Quế Dung

Nguyễn Thị Minh Yên

Khương Thanh Hà

Nguyễn Thị Mỹ Dung

 

 

SV. Kiệt

Tuyết

Chí Chí Nhẫn

Chú Phúc

 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 5

TÀI XẾ

 

                                                        THẦY PHỤ TRÁCH: T. CHƠN TỊNH  0923.455.799

                           T. NHƯ VIÊN 01676.146.607

 

Cao Thị Triết

Võ Thị Mỹ Đức

Hoàng Thị Tố Liên

Nguyễn Thị Đối

Ngô Tất Thành

Nguyễn Thị Dư

Ngô Thị Thái

Lê Thị Bích Thủy

Nguyễn Ngọc Phận

Nguyễn Thị Thanh Phượng

Võ Thành Vũ

Nguyễn Tuấn Nghĩa

Nguyễn Quang Phú

Võ Thị Sung

Lương Quốc Dân Đặng Thị Kim Hương
Lê Thị Ngọc Loan Lê Thị Hoa Huệ
Lê Văn Bình

 

 

 

Trần Bỉnh Nghĩa

Nguyễn Lệ Hằng

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

Hồ Thị Mười

Lê Thị Bích Yên

Hoàng Nhựt Tiến

Hồ Ngọc Lan Hương

Nguyễn Thị Diệu

Lê Thị Bích Hạnh

Tịnh chánh

Thuận

Thùy

Bảo Hân Bùi Thị Bảy
Lê Thị Bạch  Bùi Thị Bích Nguyệt
Nguyễn Thị Kiều Hân Lê Thị Bưởi

 

 

SV. Tuyền

S.V Khởi

Quay Phim