Danh sách PT hành hương cúng dường

0
136
Sau đây là danh sách Phật tử tham gia cúng dường trường hạ, quý Phật tử nào muốn thay đổi thông tin vui lòng liên hệ trước ngày 14/06/2012.

DANH SÁCH PHẬT TỬ THAM DỰ 
HÀNH HƯƠNG CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ

XE 01

STT

HỌ

TÊN

TUỔI

ĐỊA CHỈ

1

NGUYỄN CHÂU HƯỚNG

DƯƠNG

1990

771/11 ĐƯỜNG 05, F AN PHÚ, Q 2

2

NGUYỄN THỊ NAM

ANH

1990

771/11 ĐƯỜNG 05, F AN PHÚ, Q 2

3

NGUYỄN THỊ TUYẾT

MAI

31

83/43/21 PHẠM VĂN BẠCH, F15, Q TÂN BÌNH

4

BÙI PHÚC HOÀNG

DUY

30

83/43/21 PHẠM VĂN BẠCH, F15, Q TÂN BÌNH

5

LÊ THỊ MỸ

HOA

 

45 ĐƯỜNG 17 KP3, F HBC, THỦ ĐỨC

6

LÊ THỊ MỸ

HƯƠNG

 

45 ĐƯỜNG 17 KP3, F HBC, THỦ ĐỨC

7

LÊ THÚC

HUÂN

 

45 ĐƯỜNG 17 KP3, F HBC, THỦ ĐỨC

8

TRẦN MINH

TUẤN

8

60/7 NGÔ ĐỨC KẾ, F12, BÌNH THẠNH

9

TRẦN THỊ

CỦA

56

60/7 NGÔ ĐỨC KẾ, F12, BÌNH THẠNH

10

TRẦN THỊ

ĐƯỢC

64

60/7 NGÔ ĐỨC KẾ, F12, BÌNH THẠNH

11

NGUYỄN THỊ BẢO

TOÀN

33

60/7 NGÔ ĐỨC KẾ, F12, BÌNH THẠNH

12

NGUYỄN THỊ MINH

DUNG

33

60/7 NGÔ ĐỨC KẾ, F12, BÌNH THẠNH

13

NGUYỄN MINH

TÂM

30

60/7 NGÔ ĐỨC KẾ, F12, BÌNH THẠNH

14

TRẦN VĂN

CHÍNH

46

60/7 NGÔ ĐỨC KẾ, F12, BÌNH THẠNH

15

LÊ THỊ

TRÍ

63

482/10/28/6 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

16

PHÙNG THỊ MINH

HIẾU

17

482/10/28/6 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

17

NGUYỄN THỊ

NGA

52

482/10/28/6 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

18

TRẦN THỊ THÚY

HẰNG

 

111/8/2/92 ĐƯỜNG TRỤC, F13, BÌNH THẠNH

19

PHẠM THỊ

BÌNH

56

111/8/2/92 ĐƯỜNG TRỤC, F13, BÌNH THẠNH

20

VƯƠNG XUÂN

VÂN

 

111/8/2/92 ĐƯỜNG TRỤC, F13, BÌNH THẠNH

21

NGUYỄN THỊ

THI

 

 

22

NGUYỄN THỊ NGỌC

UYÊN

 

 

23

LÊ NGỌC UYÊN

CHÂU

 

 

24

LÊ HOÀNG KIM

NGÂN

 

 

25

NGUYỄN QUỐC GIA

BẢO

 

245/19 NƠ TRANG LONG, F11, BÌNH THẠNH

26

VÕ THỊ

HỒNG

 

26/6 TRẦN QUÝ CÁP, F11, BÌNH THẠNH

27

LÊ THỊ KIM

TUYẾN

 

 

28

NGUYỄN THỊ CẨM

NHUNG

 

 

29

TRẦN THỊ

THÊ

 

22/37C NTMK, F24, BÌNH THẠNH

30

HỒ THỊ

MƯỜI

74

HIỆP BÌNH PHƯỚC, THỦ ĐỨC

31

NGUYỄN THỊ NGỌC

MỸ

69

240 NƠ TRANG LONG, F12, BÌNH THẠNH

32

BÌNH

 

BÌNH THẠNH

33

HÀ THỊ

 

 

34

CAO VĂN

THẠNH

 

 

35

NGUYỄN THANH

THÚY

 

 

36

LÝ THỊ

HUỆ

1966

482/10/39 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

37

TRẦN THỊ

DƯƠNG

1957

482/10/39 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

38

NGUYỄN THỊ

 

148/49 BÙI VIỄN, Q1

39

NGUYỄN THỊ NGỌC

DUYÊN

37

366/9K CHU VĂN AN, F12, BÌNH THẠNH

40

DƯƠNG ĐÌNH KHÁNH

VÂN

37

366/9K CHU VĂN AN, F12, BÌNH THẠNH


DANH SÁCH PHẬT TỬ THAM DỰ 
HÀNH HƯƠNG CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ

XE 02

STT

HỌ

TÊN

TUỔI

ĐỊA CHỈ

1

NGUYỄN LAN

ANH

 

338/5/17 NGUYỄN XÍ, F13, BÌNH THẠNH

2

NGUYỄN THỊ GIÁI

LAI

 

338/5/17 NGUYỄN XÍ, F13, BÌNH THẠNH

3

NGUYỄN THỊ

TRANG

 

338/5/17 NGUYỄN XÍ, F13, BÌNH THẠNH

4

TRẦN THỊ

HAI

 

338/5/17 NGUYỄN XÍ, F13, BÌNH THẠNH

5

NGUYỄN THỊ

LAN

 

338/5/17 NGUYỄN XÍ, F13, BÌNH THẠNH

6

NGUYỄN THỊ

ĐỖ

 

338/5/17 NGUYỄN XÍ, F13, BÌNH THẠNH

7

NGUYỄN THỊ

THIẾT

 

338/5/17 NGUYỄN XÍ, F13, BÌNH THẠNH

8

LÊ ÁNH

NGUYỆT

 

338/5/17 NGUYỄN XÍ, F13, BÌNH THẠNH

9

VŨ THỊ

HẠ

 

338/5/17 NGUYỄN XÍ, F13, BÌNH THẠNH

10

TRƯƠNG THU

TRINH

 

TÂN BÌNH

11

NGUYỄN THỊ

HUYỀN

 

176/17 LÝ TỰ TRỌNG, Q1

12

LÊ THỊ TUYẾT

MAI

46

1F/170/1 BÌNH LỢI, F13, BÌNH THẠNH

13

ĐẶNG THỊ

TỐT

40

70D NGÔ TẤT TỐ, F22, BÌNH THẠNH

14

HUỲNH NGỌC

KY

54

QUANG TRUNG, F11, GÒ VẤP

15

ĐÀO THỊ THU

LỘC

49

59/6H LÊ VĂN THỌ, F11, GÒ VẤP

16

TRẦN THỊ KIỀU

THU

52

59/6H LÊ VĂN THỌ, F11, GÒ VẤP

17

LÊ LIỄU

SƯƠNG

 

BÌNH THẠNH

18

VÕ THỊ KIM

LOAN

47

213 HỒ XUÂN HƯƠNG, F14, BÌNH THẠNH

19

NGUYỄN THỊ

PHÚC

 

184/11 NGUYỄN XÍ, F26, BÌNH THẠNH

20

NGUYỄN THỊ

HIỆP

72

184/11 NGUYỄN XÍ, F26, BÌNH THẠNH

21

PHẠM THỊ

MÙI

1944

380/2 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

22

TRẦN THỊ

THU

60

184/11 NGUYỄN XÍ, F26, BÌNH THẠNH

23

NGÔ THỊ

MẾN

57

369/12 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

24

NGUYỄN KIM

ÁNH

64

369/12 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

25

NGUYỄN KIM

LÀI

59

946 NGUYỄN KIỆM, F3, GÒ VẤP

26

ĐẶNG VĂN

PHƯỞNG

58

946 NGUYỄN KIỆM, F3, GÒ VẤP

27

ĐỖ SĨ

NGUYÊN

28

339/12A PHAN VĂN TRỊ, F5, GÒ VẤP

28

NGUYỄN THỊ

OANH

57

339/12A PHAN VĂN TRỊ, F5, GÒ VẤP

29

NGUYỄN THỊ LỆ

THỦY

49

242/109/23 NGUYỄN THIỆN THUẬT, F3, Q3

30

NGUYỄN THỊ

HOÀNG

55

242/109/23 NGUYỄN THIỆN THUẬT, F3, Q3

31

LƯ BẢO

PHƯỢNG

26

242/109/23 NGUYỄN THIỆN THUẬT, F3, Q3

32

LÂM THỊ HOÀNG

MAI

 

12B CƯ XÁ PHAN ĐĂNG LƯU, F3, BÌNH THẠNH

33

HUỲNH THỊ

DIỄM

 

1187/22 HUỲNH TẤN PHÁT, F TTĐ, Q7

34

DƯƠNG NGỌC

CÚC

56

185/1 XVNT, F26, BÌNH THẠNH

35

TRỊNH THỊ THANH

HẰNG

60

37/641D NGUYỄN OANH, F17, GÒ VẤP

36

NGUYỄN THỊ

HOA

 

 

37

NGUYỄN THỊ KIM

DUNG

 

 

38

NGUYỄN THỊ XUÂN

HOA

 

 

39

TRẦN DUNG

LINH

 

 

40

NGUYỄN THỊ

 

 

DANH SÁCH PHẬT TỬ THAM DỰ 
HÀNH HƯƠNG CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ

XE 03

STT

HỌ

TÊN

TUỔI

ĐỊA CHỈ

1

ĐỖ THỊ THU

SƯƠNG

65

176/17 LÝ TỰ TRỌNG, F BẾN THÀNH, Q1

2

NGUYỄN THỊ

TUYẾT

 

176/17 LÝ TỰ TRỌNG, F BẾN THÀNH, Q1

3

TRẦN THỊ THANH

NGUYÊN

 

176/17 LÝ TỰ TRỌNG, F BẾN THÀNH, Q1

4

VƯƠNG THỊ NGỌC

LAN

63

176/17 LÝ TỰ TRỌNG, F BẾN THÀNH, Q1

5

TRẦN THỊ

THẮM

 

498/34 LÊ HỒNG PHONG, F1, Q10

6

TRẦN GIA

HUY

 

498/34 LÊ HỒNG PHONG, F1, Q10

7

LƯƠNG TẤN

TRUNG

 

498/34 LÊ HỒNG PHONG, F1, Q10

8

PHẨM MINH

THU

55

111/8/2/92 ĐƯỜNG TRỤC, F13, BÌNH THẠNH

9

TRẦN THỊ

THÚY

 

498/34 LÊ HỒNG PHONG, F1, Q10

10

CAO THỊ MINH

TRANG

 

498/34 LÊ HỒNG PHONG, F1, Q10

11

LƯƠNG THANH

TÂM

 

498/34 LÊ HỒNG PHONG, F1, Q10

12

NGÔ THỊ

XUYÊN

1967

69 HỒNG LẠC, F10, TÂN BÌNH

13

TRẦN VĂN

MINH

 

69 HỒNG LẠC, F10, TÂN BÌNH

14

TRƯƠNG THỊ

KHƯƠNG

1940

69 HỒNG LẠC, F10, TÂN BÌNH

15

TRẦN THỊ

KIM

1953

69 HỒNG LẠC, F10, TÂN BÌNH

16

DƯƠNG THỊ HỒNG

LOAN

51

69 HỒNG LẠC, F10, TÂN BÌNH

17

LÊ THỊ

1973

69 HỒNG LẠC, F10, TÂN BÌNH

18

HỒ THỊ THU

TRANG

1953

69 HỒNG LẠC, F10, TÂN BÌNH

19

HỒ NGỌC QUẾ

HƯƠNG

23

74 LÊ TỰ TÀI, F4, PHÚ NHUẬN

20

TRƯƠNG THỊ MINH

CHÂU

58

74 LÊ TỰ TÀI, F4, PHÚ NHUẬN

21

ĐINH THỊ MAI

67

63/15 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

22

ĐÀO NGUYỄN BÍCH

TRÂM

19

1/1A THANH ĐA, F27, BÌNH THẠNH

23

ĐỖ HOÀI

ÂN

19

1/1A THANH ĐA, F27, BÌNH THẠNH

23

BA

59

BẾN TRE

24

TRẦN THỊ NGỌC

HÂN

27

BẾN TRE

25

NGUYỄN THỊ

SA

 

TÂN BÌNH

26

ĐOÀN KIM

DUNG

38

38/20 NGUYỄN THIỆN THUẬT, F24, BÌNH THẠNH

27

ĐOÀN THÚY

NGUYÊN

 

260/4/49 NGUYỄN THÁI BÌNH, F12, TÂN BÌNH

28

TRƯƠNG THỊ KIM

CÚC

 

485/15 PHAN VĂN TRỊ. F5, GÒ VẤP

29

DƯƠNG THỊ

HOAN

67

85 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

30

PHẠM THỊ TUYẾT

SƯƠNG

44

3/60B NGUYỄN THIỆN THUẬT, F24, BT

31

TRẦN THỊ

HAI

13B CƯ XÁ PĐL , F3, BÌNH THẠNH

32

CỔ THỊ NGỌC

THANH

49

20/4G NGUYỄN THIỆN THUẬT, F24, BT

33

TRƯƠNG THỊ

KIM

48

42 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

34

NGHIÊM

MẪN

 

77/10 NGÔ GIA TỰ, Q5

35

LÊ THỊ QUỲNH

MAI

 

48 ĐƯỜNG SỐ 3, F7, GÒ VẤP

36

NGUYỄN PHI

TUYẾT

 

 

37

TRẦN HƯNG

HUẾ

 

 

38

ĐỖ THỊ NGỌC

HUỆ

 

 

39

LÝ THỊ NGỌC

HUỆ

 

 

40

NGUYỄN THỊ

LIỄU

 

 

DANH SÁCH PHẬT TỬ THAM DỰ 
HÀNH HƯƠNG CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ

XE 04

STT

HỌ

TÊN

TUỔI

ĐỊA CHỈ

1

DIỆU

LIÊN

46

317/2 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

2

HUỲNH NGỌC

TUYẾT

60

317/12 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

3

LÊ PHÁT

TUẤN

55

317/12 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

4

NGUYỄN THỊ

HUỆ

50

KIÔT 32, CHỢ BÌNH LỢI, F13, BÌNH THẠNH

5

NGUYỄN THỊ

LÁNG

57

317/12 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

6

TRẦN THỊ

GIÀO

55

317/9 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

7

NGUYỄN ĐỖ ANH

HUY

7

317/8 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

8

NGUYỄN THANH

PHONG

23

317/2 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

9

NGUYỄN THỊ

GẾT

78

317/9 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

10

TRẦN THỊ

VĨNH

52

317/8 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

11

NGUYỄN THỊ KIM

LOAN

50

317/14 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

12

NGUYỄN DƯƠNG HỒNG

NGỌC

10

36/5 KHIẾU NĂNG TỈNH, F AN LẠC, BÌNH TÂN

13

NGUYỄN THÙY

QUYÊN

29

36/5 KHIẾU NĂNG TỈNH, F AN LẠC, BÌNH TÂN

14

NGUYỄN THỊ

BA

57

36/5 KHIẾU NĂNG TỈNH, F AN LẠC, BÌNH TÂN

15

TRẦN THỊ

TIẾM

68

317/10 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

16

NGUYỄN THỊ

ÚT

56

317/14 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

17

NGUYỄN THỊ

ANH

65

317/14 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

18

TRẦN NGỌC MINH

THÙY

12

317/10 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

19

NGUYỄN THỊ KIM

HOA

 

482/1 P303 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

20

TIÊU MỸ

HẠNH

 

58/26/26 PHAN CHU TRINH, F 24, BÌNH THẠNH

21

NGUYỄN THỊ MINH

NGỌC

 

58/26/26 PHAN CHU TRINH, F 24, BÌNH THẠNH

22

VŨ THỊ

LIỆU

41

368/4 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

23

LÊ THỊ NGỌC

LOAN

48

368/9 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

24

LÊ THỊ HOA

HUỆ

59

368/25 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

25

KHÁNH

QUẢNG

30

4 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, F ĐAKAO, Q1

26

HUỲNH VĂN

HIỆP

1955

HÒA NGHĨA, CHỢ LÁCH, BẾN TRE

27

ĐOÀN THỊ

LÙNG

1955

HÒA NGHĨA, CHỢ LÁCH, BẾN TRE

28

NGUYỄN TUYẾT

TRINH

 

123 PHAN VĂN TRỊ, F14, BÌNH THẠNH

29

BÙI BẠCH

YẾN

1951

123 PHAN VĂN TRỊ, F14, BÌNH THẠNH

30

VŨ ĐỨC HOÀNG

ANH

5

123 PHAN VĂN TRỊ, F14, BÌNH THẠNH

31

BÙI HẠNH

TIÊN

 

123 PHAN VĂN TRỊ, F14, BÌNH THẠNH

32

TRẦN TẤN

PHÁT

 

123 PHAN VĂN TRỊ, F14, BÌNH THẠNH

33

NGUYỄN THỊ

SÁU

 

14/13/20 THÂN NHÂN TRUNG, F13, TÂN BÌNH

34

PHAN THỊ HOÀNG

LINH

 

14/13/23 THÂN NHÂN TRUNG, F13, TÂN BÌNH

35

NGUYỄN THỊ ÚT

BA

 

14/13/23 THÂN NHÂN TRUNG, F13, TÂN BÌNH

36

PHẠM THỊ MỸ

TÂM

 

89 NGUYỄN THANH TUYỀN, Q TÂN BÌNH

37

VƯƠNG THỊ TRÚC

LY

 

87 NGUYỄN VĂN ĐẬU, Q BÌNH THẠNH

38

PHẠM THỊ

KHÁNH

 

14/13/23 THÂN NHÂN TRUNG, F13, TÂN BÌNH

39

TRƯƠNG THỊ

ÚT

 

14/13/23 THÂN NHÂN TRUNG, F13, TÂN BÌNH

40

NGUYỄN THỊ TUYẾT

HOA

 

118/3 UNG VĂN KHIÊM, F26, BÌNH THẠNH

DANH SÁCH PHẬT TỬ THAM DỰ 
HÀNH HƯƠNG CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ

XE 05

STT

HỌ

TÊN

TUỔI

ĐỊA CHỈ

1

PHÙNG ĐỨC

HẠNH

54

482/10/28/6 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

2

NGUYỄN MINH

TÁNH

 

137/39 NGUYỄN HỮU CẢNH, F22, BÌNH THẠNH

3

NGUYỄN ĐÌNH

ĐỘ

 

366/9K CHU VĂN AN, F12, BÌNH THẠNH

4

TRẦN THỊ KIM

PHỤNG

 

366/9K CHU VĂN AN, F12, BÌNH THẠNH

5

ĐOÀN THỊ NGỌC

SINH

 

366/9K CHU VĂN AN, F12, BÌNH THẠNH

6

TRẦN THỊ

PHƯỢNG

 

 

7

TRẦN THỊ MỸ

LOAN

 

 

8

NGUYỄN THỊ 

HƯỞNG

 

 

9

NGUYỄN THỊ

 

 

10

UNG THỊ HỒNG

NHUNG

 

 

11

NGUYỄN THỊ ÁNH

TUYẾT

 

 

12

ĐOÀN THỊ KIM

PHƯỢNG

 

 

13

PHẠM ĐỨC

46

316 LÊ QUANG ĐỊNH, F11, BÌNH THẠNH

14

PHẠM NGỌC KHÁNH

VY

12

316 LÊ QUANG ĐỊNH, F11, BÌNH THẠNH

15

PHẠM NGỌC UYÊN

VY

12

316 LÊ QUANG ĐỊNH, F11, BÌNH THẠNH

16

NGUYỄN THỊ KIỀU

HẬN

 

BÌNH THẠNH

17

PHẠM THỊ

MINH

 

21/21 CHU VĂN AN, F12, BÌNH THẠNH

18

TRẦN THỊ

KẾ

 

BÌNH THẠNH

19

HỒ NGỌC QUẾ

HƯƠNG

 

PHÚ NHUẬN

20

TRƯƠNG THỊ MINH

CHÂU

 

PHÚ NHUẬN

21

ĐINH THỊ MAI

 

63/15 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

22

THOẠI NGỌC

TRÂN

 

 

23

TRƯƠNG THỊ THANH

TUYỀN

 

 

24

ĐẶNG THỊ YẾN

NHI

13

70D NGÔ TẤT TỐ, F22, BÌNH THẠNH

25

BẢO NGỌC +

BẢO NHƯ

6, 8

70D NGÔ TẤT TỐ, F22, BÌNH THẠNH

26

ĐẶNG THỊ ĐỨC

HẠNH

44

70D NGÔ TẤT TỐ, F22, BÌNH THẠNH

27

PHẠM THỊ TUYẾT

LAN

 

69 HỒNG LẠC, F10, TÂN BÌNH

28

TRẦN THỊ 

ĐÀO

50

 

29

HUỲNH THỊ

NHỎ

60

 

30

TRẦN THỊ HỒNG

THỦY

40

 

31

ĐẶNG THỊ

MẬN

 

 

32

TRẦN KIM

TUYỀN

 

372/1 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

33

NGUYỄN THỊ

NGHIÊM

 

372/1 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

34

ĐÀO THỊ

GIÀU

 

295/1 NƠ TRANG LONG, F13, BÌNH THẠNH

35

TRẦN THỊ

ĐÀO

 

TÂN BÌNH

36

NGUYỄN THANH

NHÀN

 

 

37

TRƯƠNG THỊ

KIM

 

 

38

TUỆ

QUANG

 

70D NGÔ TẤT TỐ, F22, BÌNH THẠNH

39

PHẠM AN

BÌNH

 

 

40

NGUYỄN LAN

DIỆU

 

338/5/17 NGUYỄN XÍ, F13, BÌNH THẠNH

Lưu ý : – Mọi chi tiết thông tin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0926.733.497

 – Số thứ tự không phải là số ghế, quý Thầy phụ trách sẽ tùy nghi sắp xếp Phật tử khi lên xe.

 – Quý Phật tử vui lòng lưu số điện thoại của Thầy phụ trách để tiện liên lạc, khi đi nhớ cầm theo vé.

 – Số liên lạc đường dây nóng: 0909.020.345 ( T.Nguyên Bình)