Danh sách hành hương thập tự xuân Quý Tỵ

0
135

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 1

TÀI XẾ

THẦY PHỤ TRÁCH: NGUYÊN QUANG

ĐIỆN THOẠI: 0933.631856

 

Nguyễn Lan Anh

Nguyễn Thị Nội

Trần Thị Hai

Đinh Thị Gái Lai

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Tần

Đỗ Thị Bảy

Đinh Thị Mai Nơ

Vũ Thị Đông

Lê Thị Minh Nguyệt

Phan Thị Hoàng Linh

Đoàn Thị Biên

Vũ Thị Tuyết

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Nguyễn Thị Văn

Nguyễn Thị Út Ba

Nguyễn Thị Thành

Trương Thị Minh Phúc

 

Bùi Thị Hương

Lê Thị Ngọc Loan

Đỗ Kiều Thu Trang

Nguyễn Thị Tư

Bùi Thị Châu Phương

Vũ Thị Lựu

Lê Thị Hoa Huệ

Nguyễn Thị Minh Hương

Đỗ Văn Hiển

Nguyễn Thị Sáu

Nguyễn Thị Kim Hoa

Nhâm Thị Đông

Trần Thị Mừng

Diệu Quy

Nguyễn Thị Kim Yến

Phan Thị Tuyết

Phạm Thị Thu Hường

 

Quý Phật tử vui lòng ngồi đúng vị trị trên sơ đồ hoặc ngồi theo sự sắp xếp của thầy phụ trách. Khi đi nên mang theo áo tràng để làm lễ cho trang nghiêm.

Quý Phật tử vui lòng lưu số điện thoại thầy phụ trách để liên lạc khi cần
 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 2

TÀI XẾ

THẦY PHỤ TRÁCH: QUẢNG PHƯỚC

          SỐ ĐIỆN THOẠI: 0906. 397.586

 

Trần Thị Minh

Vũ Thị Như Mai

Lê Văn Bình

Nguyễn Thị Thu Nga

Đỗ Hoài Ân

Đào Nguyễn Bích Trâm

Du Thị Xuân

Nguyễn Thị Huệ

Hà Thị Dậu

Ngô Minh Châu

Quảng Đắc Nhẫn

Lâm Duy Bình

Lâm Thanh Nhàn

Lâm Gia Linh

Trần Văn Hiếu

Trương Thị Diệu Trinh

 

Phạm Thanh Trúc

 

 

Nguyễn Thị Thu Cúc

Trương Thúy An

Vạng Thanh Hiếu

Lâm Thanh Hùng

Nguyễn Mạnh Dũng

Mai Quế Ngọc Hân

Nguyễn Huỳnh Tiến

 

Trần Thị Tưởng

 

Hồ Văn Thật

Hứa Thị Bạch Mai

Lâm Văn Lộc

Lâm Thị Huỳnh Hoa

Tô Đăng Cường

Tô Đăng Thái

Lâm Thanh Quang

Trần Thị Mỹ Dung

 

Quý Phật tử vui lòng ngồi đúng vị trị trên sơ đồ hoặc ngồi theo sự sắp xếp của thầy phụ trách. Khi đi nên mang theo áo tràng để làm lễ cho trang nghiêm.

Quý Phật tử vui lòng lưu số điện thoại thầy phụ trách để liên lạc khi cần
 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 3

TÀI XẾ

THẦY PHỤ TRÁCH: NGUYÊN THỌ

ĐIỆN THOẠI: 0909.816.885

 

Nguyễn Thị Liễu

Quảng An Nhẫn

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Kiều Hân

Nguyễn Thị Thu Hồng

Tiêu Mỹ Hạnh

Lê Ánh Nguyệt

Lý Lệ Tuyết

Đào Thị Khánh Linh

Cao Hải Vân

Cao Quốc Trung

Nguyễn Thị Đối

Hòa Tâm

Đỗ Phương Ngọc

 

 

 

 

 

Quảng Năng Nhẫn

Nguyễn Thị Đương

Nguyễn Thị Cúc

Đỗ Thu Sương

Nguyễn Quang Hào

Phẩm Minh Thu

Bùi Thị Được

Chị Bảo

Chị Ba

Phạm Thị Ngọc Nga

Lữ Thị Nghĩa

Hòa Quyên

Nguyên Cảnh

Quảng Tánh Nhẫn

Nguyễn Thị Tuyết

Nguyễn Thị Mộng Trinh

Nguyễn Thị Nhung

 

Quý Phật tử vui lòng ngồi đúng vị trị trên sơ đồ hoặc ngồi theo sự sắp xếp của thầy phụ trách. Khi đi nên mang theo áo tràng để làm lễ cho trang nghiêm.

Quý Phật tử vui lòng lưu số điện thoại thầy phụ trách để liên lạc khi cần
 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 4

TÀI XẾ

THẦY PHỤ TRÁCH: AN ĐẠT

ĐIỆN THOẠI: 0975.693.899

 

Mai Thị Thu Thủy

Trần Thị Nhân

Nguyễn Văn Hạnh

Lê Thị Tuyết Mai

Hồ Thị Niệm

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Uyên

Nguyễn Thị Thê

Nguyễn Thị Thi

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Lê Như Nguyễn

Lê Như Nhã Yến

Nguyễn Quang Thùy Vân

Phạm Thị Minh

Phạm Thị Minh Tăng

Phạm Thị Tuyết Lan

Nguyễn Quốc Bảo

Lê Hoàng Kim Ngân

 

 

Phạm Thị Diệu Hằng

Võ Thị Lụa

Cao Thị Giàu

Cao Thị Quý

Nguyễn Thúy Vy

Nguyễn Đình Huy

Hồ Thị Mười

Võ Thị Sương

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

Lê Văn Liền

Mai Thị Lài

Trần Thị Sáng

Hồ Thị Ngọc Hà

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Phan Ngọc Tuấn

Bạch Thị Ánh Ngọc

 

Quý Phật tử vui lòng ngồi đúng vị trị trên sơ đồ hoặc ngồi theo sự sắp xếp của thầy phụ trách. Khi đi nên mang theo áo tràng để làm lễ cho trang nghiêm.

Quý Phật tử vui lòng lưu số điện thoại thầy phụ trách để liên lạc khi cần

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 5

TÀI XẾ

THẦY PHỤ TRÁCH: NGUYÊN PHƯƠNG

          SỐ ĐIỆN THOẠI: 01229.992.009

 

Phan Thị Dư

Ông Tâm

Trương Thị Ngọc Biên

Trương Thị Phương

Lâm Phước Lợi

Nguyễn Thị Mai Trang

Trương Thị Kim Cúc

Trần Đức Nghĩa

Đinh Thị Mai

Phan Nguyễn Quốc Tùng

Hà Thị Kim Nhơn

Nguyễn Thị Minh Uyên

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Phi Tuyết

Lê Thị Quỳnh Mai

Lê Vũ Bảo Hân

 

 

 

 

Nguyễn Đình Nam

Huỳnh Thị Chức

Tạ Thị Minh Chuyển

Nguyễn Thị Minh Thu

Nguyễn Thị Hoàng Mai

Nguyễn Thị Hồng Châu

Nguyễn Thị Luyến

Trần Thị Cẩm Thương

Nguyễn Thị Ni Khoa

Nguyễn Thị Bích Tuyền

Quảng Tiến Nhẫn

Quảng Đạt Nhẫn

Hà Thị Ngọc Nhàn

Hoàng Thị Thu Nguyệt

 

 

 

Quý Phật tử vui lòng ngồi đúng vị trị trên sơ đồ hoặc ngồi theo sự sắp xếp của thầy phụ trách. Khi đi nên mang theo áo tràng để làm lễ cho trang nghiêm.

Quý Phật tử vui lòng lưu số điện thoại thầy phụ trách để liên lạc khi cần