DANH SÁCH HÀNH HƯƠNG CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ

0
165


Lưu ý: Sơ đồ này có thể có một vài thay đổi nhỏ vào phút cuối.


SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 1

 THẦYPHỤ TRÁCH: NGUYÊN QUANG –  0933.631.856

                                                  NGUYÊN VIÊN – 0905.050.043


 
TÀI XẾ

 

Trịnh Ngọc Đào

306A

Ngô Thị Lựu

201B

Nguyễn Thị Sa

201B

Cao Thị Thu Ba

306A

Nguyễn Thanh Thủy

306A

Nguyễn Thanh Hồng

306A

Lê Thị Lâm

306A

Trịnh Thị Trang

201B

Bùi Trang Khánh

304A

Đinh Nguyễn Như Thịnh

304A

Nguyễn Thị Rồng

304A

Nguyễn Đắc Tấn

202B

Nguyễn Thị Chúc Kiều

202B

Nguyễn Thị Chúc Linh

202B

Trần Thị Phương Thanh

304A

 

Phan Thị Hoàng Linh   

304A

Trần Hoàng Thiên

412A

Nguyễn Thị Sáu

304A

Trần Thị Kim Hương

Ks: 158

Trần Ngụy Anh Trúc

Ks: 158

 

 

 

Nguyễn Thị Thi

305A

Liên Hồng

202B

Lê Ngọc Uyên Châu

305A

Nguyễn Thị Ngọc Uyên

305A

Lê Thị Nga

305A

Lê Thị Mỹ

305A

Quảng Hà Thị Xuân Mai

302A

Ngô Thị Kim Anh

302A

Nguyễn Thị Thu Tâm

302A

Ngô Thị Thu Huyền

302A

Vũ Thị Hiền

403B

Huỳnh Vũ Ngọc Hoa

403B

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

403B

Trần Thị Thê

403B

Nguyễn Thị Út

402B

Lê Hoàng Kim Ngân

305A

Võ Thị Anh Đào

402B

 

Huỳnh Võ Yến Phương

402B

 

Trần Thị Ngọc Hân

306A  

 

Đoàn Thúy Nguyên

201B

Nguyễn Thái Nam

412A

Trần Như

Phong

406A

Huỳnh Thị Quyết

402B

Nguyễn Thị Anh Thơ

405A

Đặng Thùy Linh

405A


SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 2

THẦYPHỤ TRÁCH: AN ĐẠT –  0975.693.899

                                                NGUYÊN THỌ – 0909.816.885


 
TÀI XẾ

 

Quách Văn Hóa

203B

Dương Thị Hen

203B

Trần Viết Đông

203B

Tạ Ngọc Linh

203B

Nguyễn Thị Anh

204B

Nguyễn Thị Yến

204B

Nguyễn Thị Nguyệt

204B

Phạm Thị Ngọc Nga

204B

Trần Thị Phượng

205B

Trần Thị Hường

205B

Trần Thị Lan

205B

Trần Thị Hồng

205B

Phạm Thị Hồng

107A

Trần Thị Hồng Ngọc

107A

Võ Thị Nghiệp

107A

Vương Xuân Vân

107A

Đỗ Thị Thu Sương

108A

Trần Thị Thạnh Nguyên

108A

Phẩm Minh Thu

108A

Diệu Minh Phúc

108A

 

 

 

Dương Thị Ngọc Lan

109A

Lê Thị Lan Phương

109A

Lê Quang Minh Nhựt

109A

Lê Quang Nhựt Tiến

109A

Lương Thanh Hà

110A

Lê Thị Minh

110A

Thái Thu Nguyệt

110A

Lâm Trúc Phương

110A

Trần Thị Thắm

111A

Trần Gia Huy

111A

Trần Nguyễn Minh Khang

111A

Nguyễn Thị Thông

111A

Lê Thị Cẩm Tú

201A

Trần Vỹ Cơ

201A

Lữ Thị Nghĩa

402A

Nguyễn Thị Tú

402A

Cao Thị Minh Trang

402A

Nguyễn Phước Bảo Trân

402A

 

Trần Duy Minh Mẫn

403A

Trần Thị Anh Trúc

201A

Chú Đạt

407A

Phùng Thị Dân

404A

Trần Ngọc Tuyền

404A

Trần Đăng Khoa

408A

Nguyễn Thị Nhung

405A


SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 3

THẦYPHỤ TRÁCH: AN DUY –  0909.362.779

                                                QUẢNG NHIÊN – 01689.990.625 
TÀI XẾ

 

Nguyễn Thị Hiệp

104A

Cô Thanh Bình

104A

Hoàng Thị Minh Cầm

104A

Nguyễn Thị Bích Thuần

104A

Nguyễn Hoàng Bảo Trân

101A

Tạ Thị Thu Nhi

101A

Nguyễn Thị Bảy

205A

Nguyễn Thị Anh Sơn

205A

Trịnh Thị Hằng

205A

Nguyễn Thị Minh Thư

204A

Võ Thị Đỗ

105A

Trần Thị Trang

105A

Huỳnh Thị Thu

105A

Nguyễn Thị Loan

204A

Vũ Thị Hạ

105A

Huỳnh Nương

204A

Lương Xuân Thủy

411A

Nguyễn Thị Liễu

411A

Trần Phú Toàn

312A

Mai Thị Rỏ

411A

 

 

 

Tạ Thị Hương

104A

Nguyễn Phú Thượng

104A

Nguyễn Thị Công

101B

Hồ Thị Niệm

101B

Nguyễn Thị Hồng Vân

204A

Ngô Thị Lợi

204A

Nguyễn Kim Biểu

404B

Hồ Thị Ánh Phụng

404B

Nguyễn Hồ Bảo Nghi

404B

Hồ Thị Tuyết Vân

404B

Ngô Thị Mến

405B

Đỗ Thị Xuân

105A

Nguyễn Thị Tuyết

105A

Nguyễn Thị Anh Thúy

205A

Nguyễn Thị Thúy Anh

205A

Đinh Thị Gái Lai

204A

Nguyễn Văn Hạnh

101B

Hồ Thị Kim My

101B

 

Nguyễn Quang Huy

312A

Nguyễn Văn Thông

406A

Trịnh Văn

Gian

205A

Chú Năng

407A

Đặng Thị Lý

404A

Trần Vũ Phúc

406A

Lương Thị Vũ Linh

405A

   

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 4

THẦYPHỤ TRÁCH: CHƠN TỊNH –  0923.455.799

                                                PHƯƠNG BẢO – 0985.072.076 
TÀI XẾ

 

Minh Tâm

103B

Nguyên Chánh

103B

Nguyễn Thị Bé

103B

Tạ Thị Minh Chuyển

103B

Nghiêm Thị Tư

301A

Dương Thị Hoan

301A

Nguyễn Ngọc Nơi

302B

Trần Thị Ngọc Hà

302B

Lê Như Nguyễn

203A

Lê Như Nhã Uyên

212A

 

Nguyễn Quang Thùy Vân

212A

Phạm Thị Lan

302B

Đào Nguyễn Bích Trâm

401A

Đỗ Hoài Ân

401A

Trương Nguyễn Như Ngọc

401B

Lê Thị Bích Thủy

303B

Nguyễn Thị Thu Nga

303A

Nguyễn Thị Hồng Diễm

303A

Chú Thiện

407A

Lâm Thị Như

104B

 

 

 

Nguyễn Lệ Hằng

102B

Trần Bỉnh Nghĩa

102B

Huỳnh Thị Thái

102B

Nguyễn Quang

102B

Trương Thị Kim Cúc

104B

Cao Thị Giàu

301B

Nguyễn Thị Ngọc Duyên

401B

Dương Đình Khánh Vân

401B

Trần Thị Kim Phụng

401B

Phan Thị Tuyết Lan

303B

Phạm Thị Minh

303B

Phạm Thị Minh Trân

303B

Phú Minh Hoa

301B

Nguyễn Thúy Vy

301B

Dương Kim Lang

302B

Nguyễn Đình Huy

301B

Lâm Thị Dõ

104B

Thoại Ngọc Trân

104B

 

NT. Ni Khoa

404A

Nguyễn Phi Tuyết

404A

 

Hà Văn Sơn

408A

Quay Phim

408A

Phụ Quay Phim

408A

Đỗ Thành Nhân

406A

Trương Thị Nhật Thư

404A                   


SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CHỖ NGỒI XE SỐ 5

THẦYPHỤ TRÁCH: THÁI VINH: 0908.851589

GIÁCNGÂN: 0165.407.1816 
TÀI XẾ

 

Nguyễn Thị Ghết

206A

Phan Thi Nga

103A

Hồ Thị Mười

103A

Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

112A

Lê Văn Liền

203A

Nguyễn Thị Hết

112A

Nguyễn Thị Lợi

102A

Phạm Thị Thúy Nga

102A

Võ Thị Sung

102A

Nguyễn Thị Liên

102A

Lê Phát Tuấn

206A

Trần Thị Giàu

206A

Trần Thị Vĩnh

206A

Nguyễn Đỗ Anh Huy

206A

Nguyễn Thị Luyến

206A

Nguyễn Thị Minh Dung

405B

Nguyễn Thị Của

405B

Nguyễn Thị Bảo Toàn

405B

Trần Minh Tuấn

409A

Trần Văn Chính

409A

 

 

 

Trần Thị Hồng Thủy

105B

Trần Thị Ngọc Hoa

105B

Lý Thị Huệ

305B

Hoàng Thị Bình

305B

Nguyễn Văn Lành

410A

Đặng Thị Tâm

410A

Bùi Thị Ngọc Minh

410A

Đặng Thị Đức Hạnh

410A

Đặng Hoàng Bảo Ngọc

411A

Chú Kiệt

406A

Phan Thị Đẹp

105B

Nguyễn Văn Gấm

304B

Huỳnh Thị Nhỏ

105B

Huỳnh Thị Bé Sáu

304B

Huỳnh Thị Bạch Thủy

304B

Trương Thị Thanh Truyền

304B

Trần Thị Dương

305B

Lại Thị Mơn

305B

 

Nguyễn Minh Tâm

409A

Phạm Anh Bình

409A

Nguyễn Thị Thu Hương

404A

Nguyễn Duy Sang

406A

Nguyễn Thị Xuân Hằng 405A

Huỳnh Thị Ngọc Ty

405A

Phan Ng. Q. Tùng 407A